Asuntomarkkinakatsaukset

Tuoreimmat katsaukset

ARA-indeksi 2019 Suomen kunnissa (nostokuva)
Asuntomarkkinakatsaus 1/2020: vuokra-asunnot 23.6.2020
Asuntomarkkinakatsauksen 1/2020 painopiste on kuntien ARA vuokra asunto jen markkin atilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla. Vuokrien kehitys ja niiden väliset erot on huomioitu katsauksessa omana lukunaan. Tiedot perustuvat ARAn ARA-asuntoja omistavilta yhteisöiltä ja kunnilta keräämiin tietoihin.
Lue lisää

ARAn asuntomarkkinakatsauksissa arvioidaan vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntomarkkinoiden sekä rakentamisen ajankohtaista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Erillisissä selvityksissä julkaistaan tietoa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen kysynnästä ja tarjonnasta, vuokrista sekä käyttövastikkeista vuosittain.

Lahti, Mallaskuja
 
Julkaistu 15.2.2013 klo 15.00, päivitetty 9.7.2020 klo 11.52