Asuntomarkkinakatsaukset

Tuoreimmat katsaukset

Aso-indeksi 2020 (nosto)
Asuntomarkkinakatsaus 2/2020: asumisoikeusasunnot 30.10.2020
Asumisoikeusasunnoista tehdyssä katsauksessa tarkastellaan asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita aso-indeksin avulla. Vuonna 2020 asumisoikeusasuntojen määrä ylitti 50 000 asuntoa. ARA-asunnoista on asumisoikeusasuntoja (aso-asuntoja) noin 12,5 %. Koko Suomen asuntokannasta aso-asuntojen osuus on 1,5 %.
Lue lisää
ARA-indeksi 2019 Suomen kunnissa (nostokuva)
Asuntomarkkinakatsaus 1/2020: vuokra-asunnot 23.6.2020
Asuntomarkkinakatsauksen 1/2020 painopiste on kuntien ARA vuokra asunto jen markkin atilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla. Vuokrien kehitys ja niiden väliset erot on huomioitu katsauksessa omana lukunaan. Tiedot perustuvat ARAn ARA-asuntoja omistavilta yhteisöiltä ja kunnilta keräämiin tietoihin.
Lue lisää

ARAn asuntomarkkinakatsauksissa arvioidaan vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntomarkkinoiden sekä rakentamisen ajankohtaista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Erillisissä selvityksissä julkaistaan tietoa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen kysynnästä ja tarjonnasta, vuokrista sekä käyttövastikkeista vuosittain.

Lahti, Mallaskuja
 
Julkaistu 15.2.2013 klo 15.00, päivitetty 9.7.2020 klo 11.52