Oppaat

Erityisryhmien asuntojen suunnitteluopas 26.4.2022
Opas sisältää tietoa edellytyksistä, joita erityisryhmien asuntohankkeilta vaaditaan ARA-tukien saamiseksi. Oppaassa kuvataan myös tavoitteita ja suosituksia asuntojen suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen.
Lue lisää
Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen 20.2.2022
ASO-oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan käyttövastikkeen sisältöä ja määrittämistä sekä muita siihen liittyviä seikkoja.
Lue lisää
Opas yhteisö- ja palvelukorttelien sopimusmalleihin 2.9.2021
Opas toimijoille, jotka suunnittelevat monen toimijan palvelu- tai yhteisökorttelia. Toteutuksesta ovat vastanneet Owal Group Oy ja Lehti & kumppanit Oy yhdessä ARAn kanssa.
Lue lisää
Kuinka toimin asiamiehenä - opas toisen puolesta asiointiin ARAn avustusten hakemisessa 21.12.2020
Oppaassa kerrotaan mitä sinun on otettava huomioon hakiessasi avustusta toisen henkilön puolesta.
Lue lisää
Yleishyödyllisyysopas 2.7.2020
Oppaaseen on koottu tietoa yleishyödyllisiksi nimetyille yhteisöille sekä ohjeistusta yhteisöille, jotka aikovat hakea yleishyödyllisyysstatusta.
Lue lisää
Opas lyhytaikaista korkotukea saaneelle toimijalle 14.10.2019
Oppaassa käsitellään lyhytaikaisiin korkotukikohteisiin liittyviä rajoituksia ja kohteiden hoitoon vaikuttavia velvoitteita.
Lue lisää
Muistilista tilintarkastajille 8.5.2019
Muistilista on tarkoitettu avuksi ARA-rahoitusta saaneiden vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajayhteisöjen tarkastamiseen.
Lue lisää
Vuokranmääritysopas arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 7.5.2019
Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ARA-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä.
Lue lisää
Asukasvalintaopas 7.5.2019
Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille.
Lue lisää
Asumisneuvonnan opas 8.3.2019
Oppaaseen on koottu vinkkejä ja työkaluja asumisneuvojan työhön. Opas on kirjoitettu ammentamalla tietoa asumisneuvojien kokemuksista sekä ammattitaidosta.
Lue lisää
Rakennuttamis- ja suunnitteluopas 25.2.2019
Oppaassa on tietoa edellytyksistä, joita korkotukilainahankkeelta vaaditaan tuen saamiseksi, sekä niistä seikoista, joihin ARA kiinnittää huomiota käsitellessään korkotukilaina hakemuksia ja päättäessään rahoituksesta.
Lue lisää
Asuminen arjen keskiössä – Asuntoverkoston yhteiskehittämisen opas 10.3.2015
Oppaassa esitellään uudenlainen tapa järjestää kehitysvammaisten ihmisten asumista asuntoverkoston yhteiskehittämisen mallilla, jossa kehitysvammaisten ihmisten asunnot sijaitsevat tavallisilla asuinalueilla. Opas kertoo, miten kunnat voivat suunnitella asuntoverkoston yhdessa tulevien asukkaiden, heidän läheistensä sekä kunnan asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen kanssa.
Lue lisää
Asukasdemokratia 29.1.2008
Opas on tarkoitettu ensisijaisesti yhteishallinnosta kouluttaville henkilöille, vuokratalojen isännöitsijöille, kuntien asuntovirkamiehille ja muille, jotka haluavat selvitystä vuokratalojen yhteishallintoa koskevan lain sisällöstä.
Lue lisää
Asukasdemokratia tavaksi taloon 29.1.2008
Opas antaa asukkaille käyttökelpoista tietoa asukasdemokratiasta ja siitä, miten asukasdemokratia toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lue lisää
Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen 29.1.2008
Oppaaseen on koottu tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista vuokratalojen yhteishallinnossa ja asukastoiminnassa.
Lue lisää