Tietoa asumisesta ja asuntomarkkinoista

ARA tuottaa tilastoja, selvityksiä, katsauksia ja julkaisuja asumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvistä aiheista. Nämä teemat ovat myös esillä ARAn sidosryhmälehdessä, ARA-viestissä.

 

Ajankohtaista asuntomarkkinoista

Asumisoikeusasunnot 2000-luvulla (nostokuva)
Asuntomarkkinakatsaus 2/2021: asumisoikeusasunnot 5.11.2021
Koronapandemia vauhditti aso-asuntojen kysyntää. Myös asuntojen määrä kasvaa. Tällä hetkellä Suomessa on noin 52 000 asumisoikeusasuntoa. Katsauksessa tarkastellaan aso-asuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla.
Lue lisää

Ajankohtaista asunnottomuudesta

Asunnottomat 1987-2020 (nosto)
Asunnottomat 2020 27.1.2021
Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 4 341 yksin elävää asunnotonta. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 201.
Lue lisää
ARA-asuntokannan kehitys 2010-luvulla (nostokuva)
ARA-asuntokannan ja asukkaiden kehitys 2010-luvulla 21.5.2021
Selvitys sisältää tietoa ARA-asuntokannan ja ARA-asuntojen asukkaiden kehityksestä 2010-luvun alusta vuoteen 2019.
Lue lisää

Tuorein ARA-viesti:

ARA-viesti

ARA-viesti on ARAn asiakaslehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tuorein numero ilmestyy lokakuussa 2021. Lue lisää

ARAn raportteja -sarjan julkaisut

Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010-2020 (kansi)
Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010–2020 7.9.2021
Selvityksessä tarkastellaan vuoden 2009 jälkeen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneita ja vapautettuja ARA-asuntoja.
Lue lisää
AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Asumisneuvonta Suomessa 14.5.2019
Raportti antaa kokonaiskuvan siitä, miten ja missä laajuudessa asumineuvontaa toteutetaan tällä hetkellä Suomessa. Se myös kartoittaa
toiminnasta syntyneitä hyötyjä eri toimijoille ja sitä, miten ne on saavutettu.
Lue lisää
Lisää julkaisuja...
Kestävää kaupungistumista 18.1.2016
Kaupungistuminen etenee – miten lisää kohtuuhintaisia asuntoja? ARAn asiantuntijat pohtivat näitä kysymyksiä.
Lue lisää

Ajankohtaista valtion tukemasta asuntotuotannosta

ARA-tuotanto 2020

Vuoden 2020 aikana ARA teki lainapäätöksen yli 9 000 uuden asunnon rakentamisesta. Lue lisää

Julkaistu 21.2.2013 klo 14.20, päivitetty 24.5.2021 klo 10.44