ARAn tietopankki - tietoa asumisesta ja asuntomarkkinoista

ARA tuottaa tilastoja, selvityksiä, katsauksia ja julkaisuja asumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvistä aiheista. Nämä teemat ovat myös esillä ARAn sidosryhmälehdessä, ARA-viestissä.

 

Ajankohtaista

Aso-indeksi 2019 (pikkukuva)
Asuntomarkkinakatsaus 2/2019: asumisoikeusasunnot 29.11.2019
Asumisoikeusasunnoista tehdyssä katsauksessa tarkastellaan asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Vuoden 2019 selvityksen perusteella kireän
markkinatilanteen ja tasapainoisten kuntien yhteismäärä nousi edellisvuodesta. Vastaavasti ylitarjontakuntien määrä väheni 29 kuntaan.
Lue lisää

Yksinelävien asunnottomuuden muodot (nostokuva)
Asunnottomat 2018 26.4.2019
Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 5 482 asunnotonta, joista yksineläviä oli 4 882 ja perheitä 159. Asunnottomien yksinhuoltajaperheiden tilanteesta tiedetään nyt ensimmäistä kertaa. Lue lisää selvityksestä.
Lue lisää

Autismikirjon henkilöiden asumisratkaisut (kansikuva) Autimiskirjon henkilöiden asumisratkaisut - lähtökohtia arkkitehtisuunnitteluun

Raportissa tarkastellaan kahden autismikirjon henkilöille tarkoitettua erityyppistä ja erilaisilla tilaratkaisuilla toteutettua ARAn rahoittamaa asumiskohdetta. Selvitykses­sä arvioidaan rakennuksen ulkotiloja ja lähiympäristöä, rakennuksen tilaratkaisujen vastaavuutta asukkaiden tarpeisiin, kaluste-, varuste- ja materiaalivalinto­ja sekä näiden merkitystä asukkaiden asumiseen ja arkeen. Siitä löytyvät myös autismikirjon henkilöiden asumisen suuntaa antavat suunnitteluohjeet. Lataa selvitys ARAn Hankepankista

Tuorein ARA-viesti:

ARA-viesti

ARA-viesti on ARAn asiakaslehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tuorein numero ilmestyi tammikuussa 2020. Lue lisää

ARAn raportteja -sarjan julkaisut

AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Asumisneuvonta Suomessa 14.5.2019
Raportti antaa kokonaiskuvan siitä, miten ja missä laajuudessa asumineuvontaa toteutetaan tällä hetkellä Suomessa. Se myös kartoittaa
toiminnasta syntyneitä hyötyjä eri toimijoille ja sitä, miten ne on saavutettu.
Lue lisää
ARAra 1/2019 -kansi
Ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttaminen 26.2.2019
Selvityksessä kuvataan ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamista maassamme sekä tuotetaan tietoa palvelu- ja yhteisökortteleista, joissa on yhdistetty asumisen ja palveluiden kombinaatioita kotona asumisen mahdollistamiseksi.
Lue lisää
Lisää julkaisuja...
Kestävää kaupungistumista 18.1.2016
Kaupungistuminen etenee – miten lisää kohtuuhintaisia asuntoja? ARAn asiantuntijat pohtivat näitä kysymyksiä.
Lue lisää
Julkaistu 21.2.2013 klo 14.20, päivitetty 7.4.2017 klo 10.25