ARAn tietopankki - tietoa asumisesta ja asuntomarkkinoista

ARA tuottaa tilastoja, selvityksiä, katsauksia ja julkaisuja asumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvistä aiheista. Nämä teemat ovat myös esillä ARAn sidosryhmälehdessä, ARA-viestissä.

 

Ajankohtaista valtion tukemasta asuntotuotannosta

ARA-tuotanto 2019

Vuoden 2019 aikana ARA teki lainapäätöksen 7 800 uuden asunnon rakentamisesta ja 2 900 vanhan asunnon peruskorjaamisesta. Lue lisää

Ajankohtaista asuntomarkkinoista

Aso-indeksi 2020 (nosto)
Asuntomarkkinakatsaus 2/2020: asumisoikeusasunnot 30.10.2020
Asumisoikeusasunnoista tehdyssä katsauksessa tarkastellaan asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita aso-indeksin avulla. Vuonna 2020 asumisoikeusasuntojen määrä ylitti 50 000 asuntoa. ARA-asunnoista on asumisoikeusasuntoja (aso-asuntoja) noin 12,5 %. Koko Suomen asuntokannasta aso-asuntojen osuus on 1,5 %.
Lue lisää

Ajankohtaista asunnottomuudesta

Asunnottomuus-nostokuva 2019
Asunnottomat 2019 17.2.2020
Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 4 600 yksin elävää asunnotonta. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 264. Sekä pitkäaikaisasunnottomien että nuorten asunnottomien määrä laski alle 1 000 henkilöön. Asunnottomia oli 97 kunnassa.
Lue lisää

Tuorein ARA-viesti:

ARA-viesti

ARA-viesti on ARAn asiakaslehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tuorein numero ilmestyi syyskuussa 2020. Lue lisää

ARAn raportteja -sarjan julkaisut

AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Asumisneuvonta Suomessa 14.5.2019
Raportti antaa kokonaiskuvan siitä, miten ja missä laajuudessa asumineuvontaa toteutetaan tällä hetkellä Suomessa. Se myös kartoittaa
toiminnasta syntyneitä hyötyjä eri toimijoille ja sitä, miten ne on saavutettu.
Lue lisää
ARAra 1/2019 -kansi
Ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttaminen 26.2.2019
Selvityksessä kuvataan ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamista maassamme sekä tuotetaan tietoa palvelu- ja yhteisökortteleista, joissa on yhdistetty asumisen ja palveluiden kombinaatioita kotona asumisen mahdollistamiseksi.
Lue lisää
Lisää julkaisuja...
Kestävää kaupungistumista 18.1.2016
Kaupungistuminen etenee – miten lisää kohtuuhintaisia asuntoja? ARAn asiantuntijat pohtivat näitä kysymyksiä.
Lue lisää
Julkaistu 21.2.2013 klo 14.20, päivitetty 18.9.2020 klo 12.40