ARA kehittää

ARAn kehittämistoiminnan tavoitteena on etsiä ja luoda asumista ja asuntorakentamista hyödyttäviä uusia ideoita. ARA pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan ja käynnistämään tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka vastaavat ajankohtaisiin haasteisiin.

Tämän hetken haasteita ovat muun muassa:

  • erityisryhmien asumisratkaisut
  • yhteisöllinen asuminen
  • uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet ja energiatehokkuuden lisääminen
  • teollisesti esivalmistettujen moduulien ja tilaelementtien hyödyntäminen
  • vanhan asuntokannan kehittäminen.

Kehittämishaasteita luovat mm. kiristyvät rakentamismääräykset, asumistottumusten muuttuminen, alue- ja yhdyskuntarakenteen ongelmat, elinkaarikustannusten huomioiminen sekä rakennusalan prosessien tehostamistarpeet ja uudet palvelut.

ARA uskoo, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa voidaan löytää uusia ratkaisuja ajan haasteisiin. Siksi jokainen innovatiivinen kehittämishanke on tärkeä.

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.08, päivitetty 30.8.2017 klo 15.46