Kommunerna får understöd för att frångå oljeuppvärmning – staten ersätter upp till 25 procent av kostnaderna

Nyhet 10-11-2020 kl. 9.40

Kommunerna erbjuds från och med den 5 oktober 2020 ett nytt understöd för att konvertera från oljeuppvärmning till förmån för mer hållbara uppvärmningsformer i de fastigheter som kommunerna äger. Det nya uppvärmningssystemet ska drivas med annat än fossila bränslen.
 

Understödet uppgår till 25 procent av de godkända kostnaderna när kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal. I övriga fall är understödet 20 procent. Det har reserverats sammanlagt cirka 15 miljoner euro för understöd som beviljas för byte av uppvärmningsform i kommunala fastigheter.

”Genom att byta uppvärmningssystem stimulerar vi ekonomin på ett hållbart sätt och tar konkreta steg mot ett koldioxidneutralt samhälle. Vi fördubblade stödbeloppet jämfört med det som ursprungligen planerades för att kommunerna ska investera i hållbarare uppvärmningsformer även nu när coronakrisen har stramat åt ekonomin. Jag hoppas att kommunerna snabbt greppar denna chans”, berättar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I regeringsprogrammet har det ställts som mål att användningen av fossilolja för uppvärmning ska avvecklas fram till början av 2030-talet och att den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel genom att övergå till hållbarare uppvärmningsformer redan före 2024.

Ett steg mot uppvärmning utan fossila bränslen

Det nya uppvärmningssystemet ska drivas med annat än fossila bränslen. Som kostnader som understöds godkänns sedvanliga kostnader för planering, demontering, återvinning, utrustning och installation som föranleds av att uppvärmningssystemet byts ut.

Understöd beviljas endast kommuner och kommunalt ägda affärsverk.

Understöd beviljas för kostnader som uppkommit från och med den 1 juni 2020. Understöd beviljas inte för kostnader som sökanden redan har fått annat stöd för.

Stödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). På ARA:s webbplats finns mer information om understödet och hur man ansöker om det.

ANVISNINGAR och ansökningsblankett

Mer information:

Understödet och beviljande av det: Marianne Jauhola, ARA, tfn 0295 250 819, marianne.jauhola@ara.fi

Hållbar återhämtning: Timo Juurikkala, miljöministeriet, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Byggnaders energiprestanda: Pekka Kalliomäki, miljöministeriet, tfn 0295 250 114, pekka.kalliomaki@ym.fi