Asuntomarkkinakyselyt

ARA-asuntojen markkinatilannetta koskevat tiedot kerätään vuosittain kevään aikana ARA-asuntoja omistavilta yhteisöiltä.

ARA laatii tietojen perusteella asuntomarkkinakatsauksen vuokra-asuntojen tilanteesta kunnittain. Katsauksen tietoja ovat mm. asunnonhakijoiden ja saaneiden määrät, asuntojen käyttöasteet ja vaihtuvuus sekä tyhjien ARA-asuntojen lukumäärät kunnittain. Tiedot kerätään ARAn verkkoasioinnissa.

Tavallisia vuokra-asuntoja koskevat tiedot

Vuonna 2020 tavallisten vuokra-asuntojen tiedot lähetetään ARAlle 15.4. mennessä. Erikseen ja ensimmäistä kertaa selvitetään lyhyen korkotuen (10-vuoden) asuntojen markkinatilanne.

Kyselyyn vastataan ARAn verkkoasioinnissa lomakkeella "Asuntomarkkinakysely 2020 tavalliset vuokra-asunnot".
Siirry verkkoasiointiin

Erityisryhmien asuntoja koskevat tiedot

Erityisryhmien, kuten ikääntyneiden ja kehitysvammaisten, asuntoja koskevat tiedot lähetetään ARAlle 15.5. mennessä. Opiskelija-asunnot eivät ole vuoden 2020 kyselyssä mukana.

Kyselyyn vastataan ARAn verkkoasioinnissa lomakkeella "Asuntomarkkinakysely 2020 erityisryhmät". Siirry verkkoasiointiin

Ohjeet palveluun kirjautumiseen

Suomi.fi-kirjautuminen

ARAn verkkoasiointiin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Katso ohjeet kirjautumiseen: Siirry kirjautumisohjeisiin

Julkaistu 2.11.2018 klo 15.21, päivitetty 24.9.2020 klo 14.57