Asuntomarkkinakyselyt

Asuntomarkkinatilannetta koskevat tiedot kerätään alkuvuonna 2019

ARA-asuntojen markkinatilannetta koskeavat tiedot kerätään vuonna 2018 ARA-asuntoja omistavilta yhteisöiltä. Tietojen keruu tehdään ARAn valvontatietokyselyn yhteydessä alkuvuonna 2019 aikana.

Tietojen perusteella ARA laatii asuntomarkkinakatsauksen vuokra-asuntomarkkinoiden kunnittain. Asuntomarkkinakatsauksen sisältämiä tietoja ovat mm. ARA-asunnonhakijoiden ja asunnon saaneiden määrät, ARA-asuntojen käyttöasteet ja vaihtuvuus sekä tyhjien ARA-asuntojen lukumäärät kunnittain.

Asunnottomuustiedot kerätään kunnilta marraskuun alussa 2018

Vuoden 2018 asunnottomuuskysely lähetetään kunnille vastattavaksi verkkokyselynä marraskuun alussa. Kysely tehdään yhteistyössä Y-säätiön kanssa.

Vastaukset pyydetään 10.12.2018 mennessä.

 
Ohjeet asunnottomuuskyselyn täyttämiseen:

Julkaistu 2.11.2018 klo 15.21, päivitetty 6.11.2018 klo 12.32