ARA kerää vuoden 2021 asunnottomuustiedot kunnilta

Vuoden 2021 asunnottomuuskysely tehdään verkkokyselynä, joka lähetetään sähköpostitse kunnille viikolla 44. Kyselyyn on vastattava 10.12.2021 mennessä.

Huom. Jos kunnassa ei ole asunnottomia, vastaa kyselyyn kuitenkin valitsemalla kyselyssä vaihtoehto "Ei asunnottomia" ja lähetä vastauksesi.

Voit myös ladata tietojenkeruulomakkeen, jonka avulla voit kerätä vastaamiseen tarvitsemasi tiedot varsinaisen verkkolomakkeen täyttöä varten.
Lataa asunnottomuuskyselyn tietojenkeruulomake (xlsx)

Tiedot julkaistaan asunnottomuusselvityksessä

ARA julkaisee Asunnottomat 2021 -selvityksen helmikuussa 2021. Selvityksen liitteenä julkaistaan kuntakohtainen tilasto asunnottomien määrästä poikkileikkausajankohtana 15.11.2021.

ARAn aiemmat asunnottomuusselvitykset ovat ARAn tietopankissa Tilastot ja selvitykset -osiossa:
Siirry asunnottomuusselvitysten sivulle

 

Julkaistu 30.10.2019 klo 12.29, päivitetty 19.10.2021 klo 10.23