Räknare och verktyg

Efterkalkyl för hyreshussamfund 19.3.2020
ARAs efterkalkylsmodell fungerar som ett hjälpmedel vid upprättande av efterkalkyler för hyreshussamfund.
Läs mer
Modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler 1.9.2016
ARA har publicerat modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler.
Läs mer
Hyresräknare 28.2.2013
ARAs hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet (s.k. ARAs hyresräknare) kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare.
Läs mer