Räknare och verktyg

Modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler 1.9.2016
ARA har publicerat modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler.
Läs mer
Hyresräknare 28.2.2013
ARAs hyresräknare kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare.
Läs mer