Räknare och verktyg

Mall för efterkalkyl för hyreshussamfund 19-03-2020
ARAs efterkalkylsmall fungerar som ett hjälpmedel vid upprättande av efterkalkyler för hyreshussamfund.
Läs mer
Modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler 01-09-2016
ARA har publicerat modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler.
Läs mer
Hyresräknare 28-02-2013
ARAs hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet (s.k. ARAs hyresräknare) kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare.
Läs mer