Tillgänglighet för Energicertifikatregister

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ansvarar för webbtjänsten Energicertifikatregister. ARA strävar efter att garantera tillgängligheten till sina webbtjänster på det sätt som förutsätts i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Vi vill erbjuda digitala tjänster som så många som möjligt kan använda.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Energicertifikatregister. Utlåtandet har publicerats 21.9.2020.

ARA har själv granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna tjänst uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna närmare i nästa kapitel.

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga:

  • Några element på sidan har för låg kontrast för att avteckna sig tydligt. Färger som används i navigering, länkar på sidans överdel, sidfot, rubriker på innehålls lådor som har grönt bakgrundsfärg, formulärfält, grönt element i grafer och grönt knappar kan vara svåra att urskilja. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Det finns brister i hur rubrikerna definierats i tjänsten. Alla rubriker är inte definierat som rubriker. Det finns ingen definierad rubriknivå 1 på ingångssidan. Man har hoppat över vissa rubriknivåer eller har definierat några rubriker på mottsatt nivåer än logisk läsordning. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.1)
  • Webbplatsens struktur kan vara svårt att uppfatta tydligt med hjälp av assisterande teknik. Olika delar har markerat innanför huvudinnehållsområde (till exempel sidhuvud). Alla innehållsområden har ingen markerad rubrik som skulle tillåta att man kan hoppa över innehåll då man använder assisterande teknik.  (WCAG 1.3.1, 2.4.1)
  • Det är svårt att använda webbplatsen med mindre enheter och att förändra textstorleken. Man måste skrolla innehållet i två riktningar på en liten skärm eller mobiltelefoner. Också förändring av textstorleken kan tillverka på webbplatsens användning. Några texter är också med för liten textstorlek.  (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Vissa formulärfält (till exempel i sökfunktion av energicertifikat) saknar namntaggar eller de är inte markerat till fältet. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
  • Elementen som hör tillsammans (till exempel alternativa kryssrutor eller -knappar) är inte kopplade till varandra. Struktur av formulären kan vara svårt att uppfatta då man använder assisterande teknik. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

Tjänsten förnyas i början av året 2021

Vi förnyar Energicertifikatregister. Det blir än helt ny webbtjänst som ersätter det här tjänsten i början av året 2021. Vi har tagit och tar hänsyn till tillgängligheten i planering och utveckling av den nya tjänsten.

Upptäckte du tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Om du upptäckte en brist som är inte i listan på den här sidan, beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss per e-post: viestinta.ara (at) ara.fi

Vi svarar så fort som möjligt, senast inom 14 dagar.

Tillsyn av tillgänglighet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Kontakta oss först om du märker brister i tillgängligheten på vår webbplats.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Gå till sidan av sina rättigheter i tillganglighetskrav.fi

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbplats:
www.tillgänglighetskrav.fi
E-post:
webbtillganglighet (at) rfv.fi
Telefonnummer: växeln 0295 016 000

Gå till Energicertifikatregister.fi

Publicerad 21.9.2020 kl. 16.24, uppdaterad 21.9.2020 kl. 16.30