Tjänsten RT Esteettömyystieto underlättar och försnabbar planeringen av tillgängligt boende

Nyhet 16.7.2014 kl. 13.05

RT_esteettomyystieto.png

ARA har tillsammans med Bygginfo ab, Aalto-universitetet och institutet Sotera lanserat en ny tillgänglighetstjänst, RT Esteettömyystieto. Den är en del av registerfamiljen RT som upprätthålls av Bygginfo och hittas på webbplatsen rakennustieto.fi. Projektet är en del av ARA:s utvecklingsbidragsverksamhet.

Tillgängliga boendemiljöer är viktigare än tidigare eftersom den finländska befolkningen åldras snabbast av västländerna. Miljöministeriet har i Ikä-Aske-arbetsgruppens betänkande framfört en uppskattning enligt vilken vi i Finland före 2030 behöver sammanlagt en miljon tillgängliga bostäder för att klara av de boendeutmaningar som åldrandet för med sig.

ARA har en nyckelroll när det gäller att främja byggande av tillgängliga bostäder och har reagerat bland annat genom att kräva att alla finansierade bostäder som nu produceras har en tillgänglig ingång och genom att kräva en fritt formulerad tillgänglighetsutredning av alla projekt. Planeringen av tillgängliga bostäder kräver emellertid även handledning och lättillgänglig information för att utveckla kunskaperna.

Tjänsten RT Esteettömyystieto erbjuder till en början handledning kring planering av tillgängliga bostäder samt ett behändigt system med en kontrollista som planeraren eller användaren av bostaden kan använda för att bedöma objektens tillgänglighet. Även valet av produktdelar i planeringsprocessen underlättas i och med att Bygginfos produktinformationsregister (RT tuotetietokortisto) finns länkat till tjänsten.

I fortsättningen kommer tjänsten att utvecklas till en täckande portal för information om tillgänglighet där den senaste tillgänglighetsinformationen är lättillgänglig och samlad på en och samma adress.

Bekanta dig med tjänsten RT Esteettömyystieto här!