Bedömningsverktyg för finansieringskostnader för nuvarande lån och kommande ombyggnadslån

Med hjälp av verktyget kan hyreshus- och bostadsrättssamfund beräkna hur amorteringar och räntor på nuvarande lån och kommande lån för finansiering av ombyggnader inverkar på hyrorna på månads- och kvadratmeternivå under de kommande 30 åren. Användningen av verktyget förutsätter uppgifter om amorteringar och räntor på det nuvarande lånebeståndet och en uppskattning av tidpunkten, omfattningen och kostnaderna för ombyggnaden av varje fastighet.

 

Publicerad 04-11-2020 kl. 16.58, uppdaterad 04-11-2020 kl. 16.57