Dataskydd och behandling av personuppgifter vid Ara

Ara är noggrann inom all sin verksamhet och säkerställer att dataskydd och informationssäkerhet uppfylls. Behandling av personuppgifter följer i huvudregel Aras lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter används för Aras lagstadgade uppgifter inom styrning och övervakning, behandlingen av stöd- och understödsansökningar samt kundbetjäning och kommunikation.

Personuppgifter behandlas inom flera olika personregister. Varje personregister inom Ara har en dataskyddsbeskrivning, där man får mer information om behandlingen av personuppgifter. I beskrivningen framgår bland annat syftet med behandlingen, informationskällor och hur uppgifterna som är lagrade i registret får överlåtas.

Ara har en skyldighet att förvara dina personuppgifter. Ara har definierat lagringsperioder för personuppgifter enligt lagstiftning om dess lagstadgade uppgifter. Mer information om lagringsperioder fås från dataskyddsbeskrivningen.

Varifrån får Ara de uppgifter som berör mig?

Ara får uppgifter från personen själv (t.ex. uppgifter från en understöds- eller arbetsansökan). Dessutom får Ara i enlighet med lagstiftningen uppgifter från olika myndigheter.

Till vad används mina uppgifter?

Ara behöver i huvudregel personuppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter, för att genomföra tjänster och för att hålla kontakt.

Personuppgifter behandlas:

  • Vid beredning av en låne- eller understödsansökan, vid avgörande och vid utbetalning av stöd.
  • Inom styrnings- och övervakningsuppgifter
  • Vid kundtjänsten och för att hålla kontakt, samt kommunikation
  • Inom andra verksamheter vid Ara, såsom rekrytering, upphandlingar och administrativa ärenden.

Vem behandlar mina uppgifter?

Vid Ara behandlas uppgifterna bara av de tjänstemän, som har användarrättigheter enligt arbetsuppgiften och rätt att behandla ärendet. Ara övervakar behandlingen av personuppgifter. Tjänstemannens tystnadsplikt gäller alltid, även på fritiden och efter att anställningsförhållandet avslutats.

Ara har gjort upp kontrakt med utvalda serviceproducenter (”personuppgiftsbiträden”) som omfattar behandling av personuppgifter för Ara. Behandlingen av personuppgifter är överenskomna enligt dataskyddsförordningen.

Ara överlåter uppgifter vid lagstadgade fall exempelvis åt Skatteförvaltningen, pensions- och försäkringsbolag, social- och hälsomyndigheter, polisen samt utmätningsmyndigheter eller som forskningsmaterial.

Närmare uppgifter om uppgifter som överlåts och behandlingen av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen för respektive personregister.

Vilka är mina rättigheter vid behandlingen av personuppgifter?

Du har rätt att granska vilka uppgifter som finns lagrade om dig i Aras register. Vid behov kan du få kopior av personuppgifterna. Begäran och svar om personuppgifter är i allmänhet avgiftsfria.

Du får uppgifterna du behöver inom en månad. Om man av någon anledning inte kan skicka de begärda uppgifterna inom denna tid, kan Ara förlänga tidsfristen upp till högst 2 månader.

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas osakligt hos Ara, kan du be om en utredning över saken av Aras dataskyddsombud.

Du kan även begära att dina personuppgifter rättas eller korrigeras eller att felaktiga uppgifter tas bort. Ara genomför din begäran, om det är motiverat. Ara meddelar om begäran på grund av lagstiftning inte är möjlig att genomföra. Om du är missnöjd, har du rätt att besvära dig över ärendet till dataombudsmannen.

Gå till webbplatsen för dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi)

Så här gör du en begäran om dina personuppgifter

Lär känna Aras dataskyddsbeskrivningar.

Du kan skicka en begäran om dina personuppgifter till Aras registratorkontor eller kontaktpersonen nämnd i dataskyddsbeskrivningen per post eller e-post. För att styrka din identitet bör din underskrift ingå i begäran (pdf-version som bilaga till e-postmeddelande).

Om du gör begäran per e-post, rekommenderar vi att du använder säker e-post.

Aras dataskyddsombud

Aras dataskyddsombud är Maiju Olli.

E-post:
tietosuojavastaava.ara (at) ara.fi

Obs! Alla dataskyddsbeskrivningar finns inte ännu på svenska. 

Publicerad 02-11-2021 kl. 14.08, uppdaterad 17-04-2024 kl. 10.18