Bostadslösa 2018

I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Sammanlagt 4 882 var ensamboende, och 1 162 av dessa var långtidsbostadslösa.Det fanns 159 bostadslösa familjer.

För första gången känner man nu till situationen för bostadslösa familjer med en ensamförsörjare: ensamförsörjarnas antal var 124, vilket är 77,4 % av alla bostadslösa familjer.

Former av ensamboende bostadslöshet i Finland
Former av ensamboende (n=4 882) bostadslöshet i Finland 2018.
Publicerad 29-04-2019 kl. 13.36, uppdaterad 29-04-2019 kl. 13.39