Guide för byggherrar och planerare

 
Guide för byggherrar och planerare 2016

Uppgifter i de tidigare separat utgivna guiderna Anvisning för byggherrar, Planeringsguide och Serviceboendeguide har samlats till denna guide.

Guiden innehåller information om de förutsättningar som enligt tillämpliga lagar och förordningar ställs på ett projekt för att ARA-understöd ska kunna beviljas för det samt om de omständigheter som ARA fäster uppmärksamhet vid när stödansökningarna behandlas och finansieringsbesluten fattas. Vidare innehåller guiden information om de olika faserna av handläggningen på ARA liksom anvisningar för upprättandet av behövliga handlingar.  Anskaffning av bostäder och byggnader behandlas emellertid inte i denna guide.

De som ansvarar för ett projekt bör utöver denna guide även sätta sig i lagarna och förordningarna om olika understödsformer och deras grunder samt ansökningsanvisningarna för ARA-understöd.

Uppdaterad: 7.5.2021 (kapitel 6.1.3 och 6.2)

Publicerad 25-04-2017 kl. 17.49, uppdaterad 07-05-2021 kl. 14.16