Hederspriset Årets Bästa ARA-kvadrater till Generationskvarteret

Nyhet 19-01-2017 kl. 14.13

ARAs hederspris Årets Bästa ARA-kvadrater har tilldelats Generationskvartetet på Busholmen i Helsingfors. Kvarterets koncept framhäver social gemenskap och representerar ett tankesätt som är nytt i Finland. Hederspriset beviljades på ARA-dagen i Helsingfors den 19 januari.

Generationskvarteret

Det var första gången detta hederspris delades ut, och i fortsättningen kommer det varje år att tilldelas ett nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt som finansierats av ARA. De viktigaste kriterierna för beviljandet av priset var det exemplariska utvecklingstaget som projektet uppvisat, med målet att uppnå en ”kvalitet som överstiger miniminivån” och samtidigt boende med rimliga livscykelkostnader. ARA väljer objektet som tilldelas hederspriset.

Den viktigaste aktören i Generationskvarteret är Setlementtiasunnot Oy, som i kvarteret med hjälp av ARAs räntestödslån låtit bygga hyresbostäder, samt bostäder för personer med rörelsehinder som placerats ut på olika våningar.

Av kvarterhelheten var det HOAS studentbostadsobjekt som blev färdigt först, i början av 2016. I byggandet av objektet utnyttjades ARAs investeringsunderstöd och räntestödslån.

Asuntosäätiös andel, As Oy Hyväntoivonpuisto, innefattar ägarbostäder som omfattas av Hitas-reglering.

Kvarteret planerades av arkitekt Mari Matomäki (Arkitektbyrå Hedman & Matomäki Ab), och byggnadsentreprenaden genomfördes av NCC Rakennus Oy (Asuntosäätiö och Setlementtiasunnot) samt Skanska Talonrakennus Oy (HOAS).

Hela kvarteret blir färdigt i februari 2017.
 

Generationskvarteret i december 2016
Generationskvartetet i december 2016 © Mika Pajo

Föregångare i byggandet av social gemenskap

Det som gör kvarteret unikt och värt hederspriset Årets Bästa ARA-kvadrater är dess koncept som framhäver social gemenskap, något som är sällsynt i Finland, samt objektets ovanligt noggrant uttänkta gemensamma utrymmen. De ligger i huvudsak i Setlementtiasunnots objekt, men betjänar hela kvarterets invånare.

Kvarteret förverkligar idén om ett utvidgat hem där invånarna kan utnyttja omfattande gemensamma utrymmen, till exempel en tvättstuga, ett kafé vid entrén samt en intern gata som även fungerar som motionsstig. De gemensamma utrymmena har planerats så att de lockar till spontant umgänge. Kvarterets invånare erbjuds även en gemenskapskoordinators tjänster.

För detta gemenskapliga koncept vill ARA särskilt tacka Setlementtiasunnots vd Kimmo Rönkä, som under flera år fungerat som konceptets centrala utvecklare.

”Redan under flera årtionden har bostadsproduktionen som stöds av staten visat vägen för utvecklingsarbetet med boende och bostadsbyggande. Även under kommande år vill vi att ARA-objekten ska fungera som exempel för det finländska bostadsbyggandet”, konstaterar ARAs överdirektör Hannu Rossilahti.

Det prisbelönta objektet får en Årets ARA-kvadrat-minnestavla som kan fästas på den belönade byggnaden.

Gemensamma utrymmen
Gemensamma utrymmen © Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy