Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

Nyhet 16.3.2016 kl. 15.30

 
Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattivatit.

Hur skulle den nya havsnära stadsdelen Vårdö, som kanske byggs i framtiden i Helsingfors, se ut? Och hur kan man skapa nya lösningar för boende till skäliga priser för att möta framtidens behov? De här frågorna var utgångspunkten för planeringstävlingen som ordnades av ARA och Helsingfors stad i samarbete med Finlands arkitektförbund SAFA. I tävlingen efterlystes konceptuella och allmänt tillämpliga lösningar på aktuella utmaningar inom bostadsbyggandet. Till sin natur var tävlingen en allmän idétävling. Vårdö fungerade som en allmän plattform där deltagarna kunde lyfta fram nya infallsvinklar.

Tävlingen pågick under tiden 16.6.2015 – 30.11.2015. Inom utsatt tid inkom totalt 28 godkända tävlingsbidrag.

Första pris vanns av bidraget EMI (Adalpert Aapola och Jarkko Kettunen, Arkitektbyrå AJAK). Delat andra pris gick till bidragen Hattivatit (Mika Saarikangas och Mikko Siltanen) och Pinus (Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura). Inget tredjepris delades ut.

I tävlingen inlöstes bidraget Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua, on kuin tulisi kotiin (När man närmar sig staden är det som att komma hem), (Jari Lonka och Janne Salo, L Arkkitehdit Oy). Dessutom erhöll bidragen Trio (Ilkka Svärd, Arkitekturbyrå Sopanen-Svärd Oy) och Katras (Luo Arkkitehdit Oy) hedersomnämnande.

De prisbelönta och inlösta bidragen var alla väldigt olika varandra. Ett gemensamt drag var dock att man i de belönade bidragen hade planerat området som en helhet, från stadsstrukturen till de bostadstypologiska lösningarna, och presenterat resonemanget bakom lösningarna.

Enligt priskommittén var vinnarbidraget EMI omsorgsfullt planerat och motsvarade nästan alla de krav som ställdes på planeringen. Helheten är väl genomtänkt och följer en konsekvent linje. I bidraget Hattivatit har idéerna i planutkastet för Vårdö utvecklats i en ny och fräsch riktning. I bidraget Pinus har idén om en urban omgivning anpassad till en skärgårdsstad gestaltats väl.

I tävlingen fördelades prissumman 90 000 € enligt följande:

  • Första pris 40 000 €
  • Delat andra pris 20 000 €/bidrag
  • Inlösning 10 000 €

Ytterligare information (på finska):

EMI näkymä
Vinnarbidraget EMI, torgutsikt. © Arkkitehtitoimisto AJAK Oy
Pinus näkymä
Kvartersmarket i bidraget Pinus © Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura
Hattivatit näkymä
Vy från bidraget Hattivatit © Mika Saarikangas ja Mikko Siltanen