Dispositionsplan för räntestöds- och borgenslån under 2016

Nyhet 15.1.2016 kl. 13.22

Statsrådet har godkänt dispositionsplanen för bevillningsfullmakterna för ARA-produktionen för 2016. Räntestödsfullmakter för 1170 miljoner euro och borgenslånefullmakter för 285 miljoner euro har reserverats för statsstödd bostadsproduktion.

Räntestödsfullmakten möjliggör byggande av sammanlagt cirka 7 500 nya bostäder och ombyggnad av 4 500 bostäder. Fullmakterna riktas huvudsakligen till hyresbostadsproduktion medan produktionen av bostadsrättsbostäder minskas i enlighet med regeringsprogrammet. Fullmakter har reserverats för byggande av cirka 1 200 bostadsrättsbostäder. Fullmakten för borgenslån gör det möjligt att bygga cirka 2 000 nya hyresbostäder.

Läs mer i miljöministeriets meddelande..