Cirka 8500 nya ARA-bostäder under 2015

Nyhet 18-02-2016 kl. 16.38

Cirka hälften av den påbörjade ARA-nyproduktionen finns i huvudstadsregionen, av de nya hyresbostäderna rentav tre fjärdedelar. Totalt sett låg tyngdpunkten i ARAs produktion på de stora tillväxtcentra. Deras andel av ARA-produktionen var 83 %.

Man började bygga över 60 % fler normala ARA-hyresbostäder under 2015 än under föregående år, sammanlagt 2 900 bostäder. Även för grupper med särskilda behov byggdes 2 900 bostäder och man inledde byggandet av 1 900 bostadsrättsbostäder och drygt 800 hyresbostäder med borgenslån.

De genomsnittliga kostnaderna för byggande var i huvudstadsregionen 3,8 % högre och i övriga delar av landet 1,9 % högre än året innan.

Under året gav ARA understödsbeslut gällande byggande, ombyggnad och anskaffning av bostäder för grupper med särskilda behov för 120 miljoner euro. Projekten omfattade totalt 4 300 bostäder, och de största målgrupperna var studerande, 1800 bostäder, och seniorer, 1 700 bostäder. ARA beviljade sammanlagt 29 miljoner euro i understöd för byggande av nya hissar. Med understödet byggdes 273 nya hissar i gamla höghus.

Läs hela utredningen: ARA-produktion 2015 (på finska)

Opaali ja puumera_15