ARAs svar till Sannfinländarnas partifullmäktige

Nyhet 14.3.2016 kl. 15.23

 
Sannfinländarnas partifullmäktige uttalade sig kraftfullt om ARAs verksamhet och föreslog en nedläggning av ämbetsverket som den främsta lösningen på problemen med boende till skäliga priser. Uttalandet innehåller flera sakfel som ARA vill korrigera.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) främsta uppgift är att främja utbudet av bostäder till skäliga priser. ARA har dock inte fullmakt att besluta om stödvillkor och bestämmelser som gäller bostäder eller att påverka hur kommuner och andra aktörer bygger sina bostäder.

Användningen av medlen i statens bostadsfond styrs genom lagar och förordningar

ARA har inte tillgång till någon fondportfölj värd 20 miljarder euro. I statens bostadsfond (SBF) finns det medel som motsvarar cirka 6,5 miljarder euro, men ARA beslutar inte om användningen av de här pengarna. Dessa beslut tas av Finlands regering och riksdag genom de lagar och förordningar som de stiftar.

ARA gav i fjol nya räntestödsbeslut för över 1 000 miljoner euro. För den här summan påbörjades byggandet av 5 800 bostäder med reglerad hyra. Därtill inleddes byggandet av 1 896 bostadsrättsbostäder. Det här leder till att bostadsutbudet ökar, men det löser förstås inte problemet. ARA har beredskap att bevilja fler lån. Riksdagen beslutar om de maximala lånebeloppen i statsbudgeten. 

I huvudstadsregionen är ARA-hyrorna upp till 50 procent lägre än hyrorna i fritt finansierade bostäder

För ARA-bostäderna kan inte tas ut en högre hyra än självkostnadshyran. I de största städerna och i synnerhet i huvudstadsregionen är hyrorna i ARA-bostäderna enligt officiell statistik betydligt förmånligare än på den fritt finansierade hyresmarknaden. I huvudstadsregionen är den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i ARA-bostäderna 12,31 euro medan den i fritt finansierade hyresbostäder är 17,49 euro per kvadratmeter.

Kommunerna äger merparten av ARA-hyresbostäderna

ARAs hyresbostäder ägs också i dag i huvudsak av kommunala bolag och mer än 70 procent av de normala hyresbostäderna är i kommunal ägo. Även när det gäller nya stödbeslut och nya bostäder är ägarna främst kommuner. Kommunerna är bra och ansvarsfulla ägare, men de kommunala bolagen har inte låtit bygga tillräckligt många bostäder. Därför har det också diskuterats hur man kunde involvera andra byggherrar för att få fart på produktionen.  

En egen bostad med liten insats – nya modeller utvecklas

ARA har aktivt sökt nya lösningar för boende till skäliga priser och förhåller sig positivt till utvecklingen av delägarboende. Den nuvarande delägarmodellen har inte intresserat aktörerna. I samarbete med Lakea Oy har ARA utvecklat Omaksi-modellen som bygger på statsborgen, vilket möjliggör ett flexibelt sätt att skaffa en bostad med litet kapital och låg risk. Modellen är tillgänglig för alla och det finns en fullmakt för beviljande av borgenslån, så de kommunala bolagen kan påbörja produktionen av delägarbostäder omedelbart.