Hissunderstöd 2016

Nyhet 1.12.2015 kl. 12.26

Man kan fortfarande ansöka om hiss- och hinderlöshetsunderstöd under 2016. I budgetförslaget för 2016 sjunker anslagen för reparations- och energiunderstöd till 25 miljoner euro. Enligt uppskattningarna finns det 14 miljoner euro för understöd för att bygga nya hissar. Inga uppgifter finns ännu tillgängliga angående eventuella ändringar i villkoren för understöden. Om det blir ändringar i villkoren eller anslagen meddelar ARA genast om dessa.

Detta års understödssituation

Anslaget för hissunderstöd för 2015 tog slut i augusti. På grund av den stora efterfrågan på hissunderstöd har ARA emellertid dessutom använt ca 7 miljoner euro av anslaget som blivit över från andra reparationsunderstöd för att betala ut understöd för att bygga nya hissar.

Det ursprungliga anslaget för understöd för att bygga nya hissar i 2015 var 20 miljoner euro. Summan förväntades räcka till att bygga ca 200 nya hissar. Hittills har understöd beviljats för bygget av 250 nya hissar.

Jälkiasennushissit, Heinola
Hissar kan installeras i ett höghus i efterhand till exempel på utsidan av byggnaden, som man gjort på Koulukatu 1 i Heinola. © Tapio Kallioinen, ARA