Fler bostäder till huvudstadsregionen genom att förnya samhällen

Nyhet 8.10.2015 kl. 14.13

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, ARAs ledning och experter samt de ansvariga för utvecklingen av boende och planläggning i Helsingfors och Vanda bekantade sig med mångsidiga och goda exempel på förnyelse av samhällen under en rundtur. Den gemensamma utmaningen är hur man kan få fler bostäder, som det råder en hård brist på i huvudstadsregionen, genom kompletteringsbyggande.

Helsingfors biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki berättade att man i Helsingfors aktivt börjat bygga om kontorsbyggnader till bostäder. Under 2014 och 2015 har man överskridit den planerade mängden.

"Genom kompletteringsbyggande och -planläggning kunde man skapa upp till 50 000 nya bostäder i närheten av spårtrafiken", gissade Risto Rautava, som är ordförande för Helsingfors stadsplaneringsnämnd. Under rundturen tyckte man att det vore möjligt att åstadkomma upp till 100 000 nya bostäder genom mångsidiga åtgärder för att förnya samhällen.

En ny bostad till priset av ett stambyte

Helsingfors stads bostäder Ab producerar planenligt nya bostäder och förnyar områden för att uppnå ökad effektivitet. Till exempel i Jakobacka har man både reparerat och rivit höghus som behövde renoveras, och på platserna där man rivit höghus har man byggt nya moderna hem till nästan samma pris som en renovering.  

Under rundturen bekantade man sig även med Mellungsbacken, där ett projekt pågår för att öka byggrätten på området till sex gånger den nuvarande byggrätten genom att riva gammalt och bygga nytt och mer effektivt istället. De nuvarande invånarna skulle få ett nytt hem till priset för ett stambyte. Området ligger nära en metroförbindelse. Det är precis på sådana här ställen, nära goda trafikförbindelser, som man behöver mångsidig ny bostadsproduktion.

I Vanda har man under de senaste åren både sysslat med kompletteringsbyggande och byggt nytt – Dickursbyområdet och Aviapolis är goda exempel. VAV Asunnot Oy:s vd Teija Ojankoski visade runt besökarna i Mikkola som förnyas med raska tag genom att man river gammalt som är i dåligt skick och bygger nytt istället.

Rundturen var ett åskådligt sätt att kombinera ett bostadsseminarium och en studieresa. Deltagarna fick en aktuell insyn i de möjligheter som kompletteringsbyggandet och -planläggningen medför som svar på den rådande bostadsbristen i huvudstadsregionen.

Mellunmäki_mellari