Seminariet om den byggda miljön och informationsmaterial om boende intresserade

Nyhet 6.10.2014 kl. 10.00
Det andra RASTI-seminariet som ordnades av ARA och SYKE samlade cirka 200 åhörare, varav största delen fanns på plats vid SYKE och resten på olika håll i Finland via videoanslutning.

Under evenemanget tog man upp utnyttjande av olika informationsmaterial, geografisk information och analysmetoder vid planering av boende.

Av de tjänster som ARA upprätthåller presenterades webbtjänsterna Bostadspriser.fi och Bostadshyror.fi, det nya registret över energicertifikat och arbetsboken KASSU som är avsedd att användas av kommuner vid planering av boende.

Publiken ställde frågor som gällde bland annat öppenheten och tillgängligheten kring information med anknytning till boende och byggande. Behovet av information kommer att lindras redan under 2015 när informationstjänsten Liiteri öppnas. I Liiteri kan myndigheter, företag och medborgare söka efter information om till exempel planläggning, samhällsstrukturen, naturresurser samt byggnader och boende. Tjänsten innehåller både statistik och geografisk information. I ett senare skede kommer ett skilt ARA-servicepaket med bland annat information om bostadsbeståndet att finnas i Liiteri.

Material från seminariet hittar du här (på finska)

Rasti2014_iso