Investeringsunderstödet effektivt med att förbättra bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Nyhet 28.5.2014 kl. 16.00

Investeringsunderstödet för grupper med särskilda behov är avsett att garantera lämpliga bostadsförhållanden för de mest utsatta samhällsgrupperna. Tack vare understödet har man kunnat dra ner på boendekostnaderna och åstadkomma en god kvalitetsnivå i bostäderna. Enligt en nyutkommen rapport fungerar systemet bra. 

Av de berörda aktörer som frågats anser 90 procent att det inte skulle gå att ta fram motsvarande bostadsobjekt till rimligt pris utan understödet, och även om så vore fallet skulle boendekostnaden i objekt av motsvarande kvalitet vara betydligt dyrare.

Åtgärder som kunde vidtas för att göra understödssystemet ännu effektivare är att tidigarelägga den årliga ansökningsprocessen, förbättra bedömningarna och den övergripande planeringen av specialgruppernas bostadsbehov i kommunerna och utöka samarbetet mellan ARA och de som ansöker om understödet.

Läs mer: miljöministeriets pressmeddelande och rapport