Åtgärder i anslutning till tilläggsbudgeten år 2014

Nyhet 17-06-2014 kl. 13.41

I tilläggsbudgeten för år 2014 fattades beslut om de bostadspolitiska åtgärder som fastställdes i anslutning till vårens strukturpaket. För borgenslån som godkänts för byggande av hyresbostäder i huvudstadsregionen kan man få bidrag på 5 000 euro per bostad. Tidsbestämda startbidrag kan beviljas för högst 2 500 000 euro sammanlagt. Målet med åtgärden är att öka utbudet på marknaden för hyresbostäder i huvudstadsregionen, vilken uppvisar en kraftig efterfrågan, och göra det möjligt att börja bygga 500 nya hyresbostäder. För borgen i anslutning till byggprojekten uttas ingen borgensavgift. Ansökningstiden går ut den 16 september 2014.

För reparations- och energiunderstöd liksom för understöd för undanröjande av sanitär olägenhet anvisades fullmakt att bevilja ytterligare 10 miljoner euro.   Understöd kan beviljas i första hand för reparation av bostäder för åldringar och handikappade och för avlägsnande av rörelsehinder i bostadsbyggnader. Därtill kan understöd beviljas för byggande av hissar.  Ansökningsförfarandet börjar i augusti och ARA ger anvisningar om detta innan ansökningstiden börjar. 

Tidigare fattades också beslut om att stödja byggandet av nya student- och ungdomsbostäder. När det gäller dessa projekt sjönk självriskräntan till 1 procent i projekt som godkänns efter den 1 juni 2014.