Ansökningstiden för räntestödslån för ombyggnad av bostadsaktiebolag har gått ut

Nyhet 10.12.2014 kl. 13.04

ARA handlägger ansökningar som inkommit inom den utsatta tiden (4.12.2014) före årsskiftet.

Mer information: överingenjör Tuomas Seppälä, tfn. 029 525 0811, fornamn.efternamn@ara.fi

Ansökan sänds till ARA:
Finansierings- och utevecklingscentralen för boendet (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A / PB 30
15140 Lahtis