Nyheter och pressmeddelande 2013 - pressmeddelanden


Publicerad
ARA stöder 2900 bostäder för specialgrupper

ARA har reserverat bidrag för byggande, grundrenovering och anskaffning av över 2 900 hyresbostäder för grupper med särskilda behov. Understöd söktes för totalt över 7 000 bostäder, men reservering ku...

14.2.2013
Var fjärde bostadslös är under 25 år

I november 2012 fanns det 7 850 ensamstående bostadslösa. Bostadslösheten ökade med 3,7 % jämfört med föregående år. Mest ökade bostadslösheten bland ungdomar och invandrare. Också antalet kvinnor och...

14.2.2013