Priset Årets bästa ARA-kvadrater till Hekas Pyhätunturivägen 2

Nyhet 25-03-2022 kl. 15.59
Pyhätunturintie 2 Mellunmäki
Pyhätunturivägen 2 i Helsingfors har fått grön finansiering från Kommunfinans.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat utmärkelsen Årets bästa ARA-kvadrater 2022 för Pyhätunturivägen 2, Helsingfors, ett nybygge med räntestödslån. Objektet ägs av Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) och det färdigställdes hösten 2021. Projektet har fått grön finansiering från Kommunfinans.

De viktigaste kriterierna för beviljandet av priset Årets bästa ARA-kvadrater var det exemplariska och utvecklingsorienterade greppet i projektet, med målet att uppnå en ”kvalitet som överstiger miniminivån” och samtidigt boende till rimliga livscykelkostnader. Vi värdesätter särskilt objektets arkitektur, mångsidiga bostadsfördelning, tillgänglighet och mål om livscykelhållbarhet. Beträffande arkitekturen kan man redan nu se att byggnaderna ansluter sig till den lilla skaran av arkitekturikoner.

Pyhätunturivägen 2 består av två bostadshus och ett garage som finns under gårdsplanen. I byggnaderna finns sammanlagt 107 vanliga hyresbostäder med en genomsnittlig yta på 53,6 m2. Den ena byggnaden är ett lamellhus med tre trappor och sju våningar och den andra ett småvåningshus med tre våningar.

Alla lägenheter har en inglasad balkong och en del har också en till, oinglasad balkong. Lägenhetstyperna varierar från ett till fem rum och ytorna är 32,5–91,5 m2. I småvåningshuset är alla bostäder tvåvåningsbostäder förutom två. I denna bostadstyp har bostäderna på marknivå en tillgänglig så kallad överlevnadsvåning. Dessutom finns det gemensamma klubblokaler och två bastuavdelningar med utomhusutrymmen.

Pyhätunturivägen 2 är ett kompletteringsbyggnadsprojekt i Mellungsbacka. Projektet är av betydelse för boendets dragningskraft i Helsingfors något längre bort från de mest överbelastade centrumtjänsterna. Tomten ligger vid Mellungsbackavägen intill flera bussrutter. Botby metrostation, Östra centrum och Rastböle ligger några kilometer bort. Planområdet gränsar till Svarta backens naturskyddsområde och en större enhetlig grönzon.

Huvudplanerare är arkitekten, professor Rainer Mahlamäki från arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki Oy. Helsingfors stads bostadsproduktion har ansvarat för byggandet. Helsingfors stads bostadsproduktion har ansvarat för byggandet. Objektets huvudentreprenör har varit Skanska Talonrakennus Oy. Entreprenaden har konkurrensutsatts. 

Vuoden parhaat neliöt ilmakuva

Pyhätunturivägen 2 i siffror:

  • 2 bostadshus med
  • 107 hyresbostäder
  • genomsnittlig yta 53,6 m2
  • den genomsnittliga hyran per kvadratmeter och månad är 13,51 euro
  • 2 affärslokaler, cirka 100 m2
  • långfristigt räntestödslån cirka 22,8 miljoner euro och
  • cirka 1,1 miljoner euro i startbidrag
  • byggkostnaderna är cirka 3 700 euro/bostm²
  • objektets anskaffningsvärde är cirka 4 200 euro/bostm²

I den årliga bostadsproduktionen är Heka den största genomföraren, främjaren och upprätthållaren av skäligt prissatta ARA-hyresbostäder.
 

Utmärkelsen Årets bästa ARA-kvadrater

Utmärkelsen har från och med 2017 årligen beviljats ett nybyggnads- eller ombyggnadsobjekt som finansieras av ARA. Objektet som får priset väljs av ARA.

Priset är "Årets ARA-kvadrat", en platta som fästs på väggen till den prisbelönta byggnaden. ARA väljer årligen en ung konstnär eller formgivare som utformar priset. Årets prisplatta har planerats och utförts av Netta Kandelin, formgivare och studerande inom inredningsarkitektur vid LAB-designinstitutet.

Priset delas ut årligen i samband med ARA-dagen som hålls i januari, i år den 18 januari.

Mer information: Presentationsvideo