Beslut om understöd för laddningsinfrastrukturen för elbilar enligt villkoren för 2022

Nyhet 30-05-2022 kl. 9.05

Villkoren 2021 och 2022 för understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar i bostadshus skiljer sig något från varandra. På grund av att anslaget tog slut 2021 blir cirka 350 ansökningar om understöd överförda till 2022. Vid behandling av dessa ansökningar följer vi villkoren för 2022.

När en ansökan som gjorts 2021 kommer till behandling kontaktar vi den sökande och ber om en utredning, varvid ansökan kan bli uppdaterad så att den är understödsberättigad i enlighet med villkoren för 2022. Om man inte vill eller kan göra det måste vi fatta beslut om avslag. När den sökande uppdaterar ansökan så att den överensstämmer med villkoren för 2022 behåller den sin plats i kön. Ansökan blir behandlad genast när den sökande har lämnat in ett nytt beslut om genomförandet av projektet och en uppdaterad kostnadskalkyl.

För närvarande finns cirka 700 ansökningar i kö och behandlingstiden för en ansökan som lämnas in idag är cirka 5 månader. Det återstår ungefär 8,3 miljoner euro av årets anslag och antalet öppna ansökningar uppgår till cirka 13,3 miljoner euro. Av dessa är uppskattningsvis 1,5 miljoner euro inte understödsberättigade enligt villkoren för anslaget 2022.

Ministerarbetsgruppen för beredskap har i sitt förslag av den 7 april 2022 föreslagit ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro för innevarande års understöd. Tilläggsanslaget behandlas som en del av följande tilläggsbudget. ARA anser att om anslaget fås, räcker pengarna till ansökningarna för resten av året.

Mer information:

Produktchef för understödet Kari Lappalainen (förnamn.familjenamn@ara.fi)

Telefonrådgivning om understöd för laddningsinfrastruktur tisdagar och torsdagar kl. 9–11,
tel. 029 525 0975