ARA-talojen purkuavustus

ARA-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on mahdollista saada avustusta valtion varoista. Purettava talo voi olla käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen tai myös rajoituksista vapautettu. Avustuksen edellytyksenä on ARAn myöntämä purkulupa tai vastaavat olosuhteet, jos rajoitukset eivät enää ole voimassa.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että avustus on vuokratalon omistajayhteisön talouden tervehdyttämiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi tarpeen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Avustuksen hakijan on laadittava kokonaisselvitys purkamisen, mahdollisesti haetun purkuakordin ja avustuksen vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseensa. Samalla on esitettävä arvio purkukustannuksista ja selvitettävä kokonaistaloudellisesti edullisin purkamistapa ottaen huomioon myös purkujätteen kierrätysmahdollisuudet. Avustuksella ei kateta jäteveron ja kaatopaikkamaksun osuutta.

Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin jäljellä oleva valtion laina on maksettu takaisin ja ARA on tehnyt päätöksen avustuksen myöntämisestä.

ARA myöntää avustuksen hakemuksesta ja hyväksyy hankkeen kustannukset. Avustuksen suuruus on enintään 70 % purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Muutos avustuksen suuruuteen 1.3. alkaen

Avustusta voi 1.3.2020 alkaen saada enintään 90 %. Ehtona korotetun avustuksen myöntämiselle on, että purettava vuokratalo sijaitsee alueella, jonka asuntomarkkinatilanne ja väestökehityksessä tapahtuneet muutokset ovat vaikeuttaneet vuokrataloyhteisön toimintaa ja yhteisö on huomattavissa ja pitkäaikaisissa taloudellisissa vaikeuksissa.

1.3. alkaen kaikkien avustuksensaajien on tehtävä ja toimitettava ARAlle selvitys purkumateriaalien hyödyntämisestä.

Avustuksen hakeminen ja maksatus

Purkuavustusta haetaan lomakkeella ARA 5a, joka toimitetaan ARAan.

Kun purkutyöt on tehty, lähetetään ARAan vapaamuotoinen maksatushakemus, jossa on hakijan tilinumero. Lisäksi hakemuksessa pitää olla selvitys kohteen toteutuneista purkukustannuksista, jäteverosta, jäte- ja kaatopaikkamaksusta sekä rakennusvalvontaviranomaisen antama todistus kohteen purkamisesta. Kopiot tositteista pitää liittää hakemukseen.

 

 

Julkaistu 1.2.2019 klo 0.01, päivitetty 14.2.2020 klo 12.23