ARA-asuntojen käyttäminen muuhun kuin asumiseen

Ukrainalaisten majoittaminen ARA-asuntoihin (uutinen 13.1.2023)

Ukrainalaisten majoittaminen ei enää edellytä käyttötarkoituksen muutosta

Asukasvalinnoissa ukrainalaiset rinnastetaan Suomen kansalaiseen ja asukasvalinnoissa noudatetaan normaaleja asukasvalintaperusteita. Lue lisää

Tilapäinen käyttötarkoituksen muutos

ARA-vuokra-asuntojen ja ASO-asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen muuhun kuin asuintarkoitukseen on mahdollista ARAn myöntäessä siihen luvan. Lupaa voi hakea tilapäistä käyttötarkoituksen muutosta varten.

Asuntoja voidaan muuttaa mm. asukkaiden yhteisiksi kerhotiloiksi, muuhun asukkaiden asumisolosuhteita parantavaan käyttöön, sosiaalipalveluille, päiväkotitiloiksi sekä kaupallisiin, hallinnollisiin tai tuotannollisiin tarkoituksiin.

Jos lainoitettu kohde on saanut investointiavustusta, siirry sivun oikeassa laidassa kohtaan "Erityisryhmien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen".

 ARA-kohteen sijaintikunta myöntää

 • luvan käyttötarkoituksen muutokseen (291/2005, 2 §) uuden lyhyen korkotukilain (574/2016) mukaan lainoitetuille vuokra-asunnoille sekä takauslainoitetuille asunnoille.
 • luvan tilapäiseen poikkeuslupaan asukasvalinnassa.

Luvan edellytykset

Luvan myöntäminen edellyttää, että käyttötarkoituksen muutos koskee vähäistä asuntomäärää. Vähäistä asuntomäärää arvioitaessa otetaan huomioon omistajayhteisön koko asuntokantaa. Jos käyttötarkoituksen muuttaminen koskee kokonaista vuokrataloa, on kohteelle haettava rajoituksista vapauttamista.

Lisäksi muutos edellyttää aina perusteltua syytä. Vapautus asuinkäyttövelvoitteen rajoituksista voidaan myöntää:

 • jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai
 • jos ehkäisee asuntojen tyhjinä olemista sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai
 • muusta erityisestä syystä.

Erityiset syyt ovat ARAn harkinnassa ja niiden on perustuttava sekä vallitsevaan että ennustettavissa olevaan asuntomarkkinatilanteeseen. Käyttötarkoituksen muutokset soveltuvat pääsääntöisesti niille alueille, joilla väestön määrä vähenee. Erityistä syytä asuntojen käyttötarkoituksen muutokselle ei yleensä ole, jos alueella on pulaa vuokra-asunnoista.

Jos kyseessä on perusteltu, tilapäinen (enintään 3 vuodeksi) ja vähäistä asuntomäärää koskeva käyttötarkoituksen muutos, ARA ei määrää lainaa tai korkotukea maksettavaksi takaisin. Muussa tapauksessa ARA voi harkintansa mukaan määrätä takaisinmaksettavaksi luvassa tarkoitettua asuntoa vastaavan osan valtion lainasta, määrätä valtion vapautettavaksi asuntoa koskevasta valtiontakauksesta tai määrätä asuntoa koskevan osan korkotuesta lakkautettavaksi.

Kuinka lupaa voi hakea?

Asuntojen käyttötarkoituksen muutosta haetaan ARAn verkkoasioinnissa. Hakemus löytyy palvelun Lomakkeet-osiosta.

 

Jos yhteisöllä ei ole pääsyä verkkoasiointiin, voi yhteisö lähettää vapaamuotoisen hakemuksen ARAn kirjaamoon osoitteeseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15141 LAHTI tai s-postitse osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi.

Hakemuksessa on ilmoitettava:

 • hakijan ja asianhoitajan yhteystiedot
 • mihin kohteeseen ja asuntoihin käyttötarkoituksen muutosta haetaan ja ovatko asunnot saaneet erityisryhmien investointiavustusta
 • kohteen jäljellä olevan lainan määrä
 • uusi käyttötarkoitus (esim. päiväkoti, liiketila)
 • tarkemmat perustelut käyttötarkoituksen muutoksen tarvpeelle
 • ajanjakso, jolloin asuntoja käytetään muuhun kuin asuintarkoitukseen (tilapäisyys kestää mistä - mihin)
 • edelliset käyttötarkoituksen muutokset kohteessa
 • kohteen käyttöaste, kaikkien asuntojen määrä ja tyhjillään olevien asuntojen lukumäärä
 • yhtiön kaikkien asuntojen määrä ja käyttöaste sekä tyhjät asunnot mukaan lukien luvassa haettavan huoneistotyypin tilanne
 • sijaintikunnan asuntomarkkinatilanne, miten käyttötarkoituksen muutos edistäisi alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta sekä asunnonhakijoiden asunnonsaanti sijaintikunnalla luvassa haettavan huoneistotyypin asunnoissa.
 • Liite: esim. yhtiön hallituksen hyväksyntä tai kaupungin lausunto.

   

   

  Julkaistu 19.3.2020 klo 15.15, päivitetty 10.8.2023 klo 16.46