Suomi.fi-kirjautuminen

ARAn verkkoasiointiin pääsy edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistamista. Palvelun käyttäjä kirjautuu sisään pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Lisätietoa mobiilivarmenteesta: Siirry mobiilivarmenne.fi-sivustolle
Lisätietoa varmennekortista VRK:n sivuilta: Siirry Varmenteet ja kortit organisaatioille -sivulle (vrk.fi)

Yrityksen puolesta asiointi

Asioinnin yhteydessä tarkistetaan voiko yrityksen edustusoikeudellinen henkilö hoitaa asioita verkkopalvelussa yrityksensä puolesta tai onko asiointiin olemassa Suomi.fi-valtuuksissa annettu sähköinen valtuus. Yritysten puolesta asiointia varten yritysten edustusoikeudelliset henkilöt hallinnoivat asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

Kun olet asioimassa kunnan, muun julkisen organisaation, säätiön tai yhdistyksen puolesta, ota yhteyttä yhteisösi Suomi.fi-valtuutusoikeutettuun henkilöön, jotta saat asiointia varten tarvittavan valtuutuksen. Lisätietoja ja ohjeistusta kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä säätiöiden ja yhdistysten edustusoikeudellisille henkilöille alempana kohdassa "Julkiset organisaatiot, säätiöt ja yhdistykset".

Käyttäjä tarvitsee alla mainitun Suomi.fi-valtuuden (asiakaskategoria: Asumisen tuet), jotta hän voi hakea avustusta yrityksen puolesta.

Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus
Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asuinrakennusten hissi-, esteettömyys-, energia- ja muita korjausavustuksia sekä sähköautojen latausinfra-avustusta.

Valtuus tarvitaan seuraavien avustusten kanssa.

  • hissiavustusta
  • esteettömyysavustusta
  • energia-avustusta
  • avustusta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
  • sähköautojen latausinfra-avustusta.

Milloin asiointivaltuutta ei tarvita

Jos yksin sinulla on yhteisön, yhtiön tai yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus, voit asioida palvelussa ilman asiointivaltuutta.

ARA-yhteisöjen asuntotuotannon tukien hakemiseen käyttäjä tarvitsee seuraavan Suomi.fi-valtuuden (asiakaskategoria: Asuminen ja rakentaminen) yrityksen puolesta asiointiin:

Käytössä olevat valtuuskoodit ja niiden kuvaukset
Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus
Asuntotuotannon tukien hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asuntotuotannon tukia:

  • pitkä korkotukilaina uusille asumisoikeus- ja vuokratalohankkeille
  • avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi
  • energia-avustus ARA-yhteisöille.

Asuinalueiden avustusten hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustuksia asuinalueiden rakentamiseen ja kehittämiseen.

Avustuksia ovat:

  • infra-avustus
  • lähiöavustus.
Asuntotuotannon tukihakemuksesta lausunnon antaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi tallentaa ARAn verkkoasiointiin kunnan lausunnon asuntotuotannon korkotukilainahakemuksesta.

Milloin asiointivaltuutta ei tarvita

Josyksin sinulla on nimenkirjoitusoikeus yhteisössä tai yhtiössä ja toimit toimitusjohtajana, prokuristina, osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä, voit asioida palvelussa ilman asiointivaltuutta.

Jos yksin sinulla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus, voit asioida palvelussa ilman asiointivaltuutta.

 

Yrityksen puolesta asiointia varten käyttäjä tarvitsee käyttötarpeensa mukaan jonkin seuraavista Suomi.fi-valtuuksista (asiakaskategoria: Asuminen ja rakentaminen).

 

Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus Vastaa aikaisempaa Katso-roolia
Tuotantotuettujen asuntojen tietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa vuokra-, käyttövastike-, omistus- ja tilinpäätöstietoja sekä ylläpitää perustietoja tuotantotuetuista asunnoista. "ARAValpas_raportointi_laaja"

"ARAValpas_tilinpaatosraportointi"

"ARAValpas_vuokra_ja_-vastikeraportointi"

Tuotantotuettujen asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitusten lupien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea tuotantotuettujen asuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksiin liittyviä lupia sekä katsella niihin liittyviä päätöksiä ja perustietoja.

"ARAValpas_rajoitus_-purku_
luovutusraportointi"

Asuntomarkkinatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa asuntomarkkinatietoja, kuten asuntojen käyttöaste, ruokakuntatiedot ja asukasvaihtuvuus.

"ARAValpas_kiinteisto_ja_-asumisraportointi"

ARAn verkkoasioinnissa käytössä olevat asiointivaltuudet löydät tältä sivulta palvelukohtaisesti ryhmiteltynä. Katso edellä olevat kohdat "Hissi- ja esteettömyysavustukset" ja "Rahoitus- ja hakemusasiat" ja "ARA-asuntokannan valvonta -palvelukokonaisuus". 

Ota käyttöön Suomi.fi-valtuutukset

Kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä säätiöiden ja yhdistysten Suomi.fi-valtuutusten käyttöönotto on nyt mahdollista Suomi.fi-virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.

Suomi.fi-valtuuttamista varten yhteisöstä valittujen edustajien (vrt. aikaisemmat Katso-pääkäyttäjät) on haettava ensin valtuutusoikeuksia virkailijavaltuuttamispalvelussa. Valtuutusoikeudet saatuaan he pääsevät kirjautumaan Suomi.fi-valtuusrekisteriin ja antamaan ARAn verkkoasioinnissa yhteisön puolesta asioiville henkilöille tarvittavat asiointivaltuudet.

Katso-palvelu korvautuu kokonaan Suomi.fi:llä 31.12.2020

Tällä hetkellä käytössä olevat Katso-roolit on päivitettävä kaikilta valtuutetuilta Suomi.fi-valtuuksiksi.

Julkaistu 13.12.2019 klo 12.13, päivitetty 21.4.2021 klo 15.35