Suomi.fi-kirjautuminen

ARAn verkkoasiointiin pääsy edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistamista. Palvelun käyttäjä kirjautuu sisään pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Lisätietoa mobiilivarmenteesta: Siirry mobiilivarmenne.fi-sivustolle
Lisätietoa varmennekortista VRK:n sivuilta: Siirry Varmenteet ja kortit oranisaatioille -sivulle (vrk.fi)

Yrityksen puolesta asiointi

Asioinnin yhteydessä tarkistetaan voiko yrityksen edustusoikeudellinen henkilö hoitaa asioita verkkopalvelussa yrityksensä puolesta tai onko asiointiin olemassa Suomi.fi-valtuuksissa annettu sähköinen valtuus. Yritysten puolesta asiointia varten yritysten edustusoikeudelliset henkilöt hallinnoivat asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

Kun olet asioimassa kunnan, muun julkisen organisaation, säätiön tai yhdistyksen puolesta, ota yhteyttä yhteisösi Suomi.fi-valtuutusoikeutettuun henkilöön tai Katso-pääkäyttäjään, jotta saat asiointia varten tarvittavan valtuutuksen.

Lisätietoja ja ohjeistusta kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä säätiöiden ja yhdistysten edustusoikeudellisille henkilöille alempana kohdassa Julkiset organisaatiot, säätiöt ja yhdistykset.

ARAn asiointipalvelussa käytettävät valtuudet

Käyttäjä tarvitsee alla mainitun Suomi.fi-valtuuden (asiakaskategoria: Asumisen tuet), jotta hän voi hakea avustusta yrityksen puolesta.

 

Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus
Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asuinrakennusten hissi-, esteettömyys-, energia- ja muita korjausavustuksia sekä sähköautojen latausinfra-avustusta.

 

Huom. Tunnistautuminen käytössä ARAn verkkoasioinnissa 18.12.2019 alkaen.

ARA-yhteisöjen asuntotuotannon tukien hakemiseen käyttäjä tarvitsee seuraavan Suomi.fi-valtuuden (asiakaskategoria: Asuminen ja rakentaminen) yrityksen puolesta asiointiin:

Käytössä olevat valtuuskoodit ja niiden kuvaukset
Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus
Asuntotuotannon tukien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asuntotuotannon tukia.

Asuinalueiden avustusten hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustuksia asuinalueiden rakentamiseen ja kehittämiseen.

Säätiöiden, yhdistysten ja julkisyhteisöjen puolesta asiointiin tarvitaan Katso-rooli: Asuntotuotannon tukien hakija tai ARAAsuinalueiden avustusten hakija.

Yrityksen puolesta asiointia varten käyttäjä tarvitsee käyttötarpeensa mukaan jonkin seuraavista Suomi.fi-valtuuksista (asiakaskategoria: Asuminen ja rakentaminen).

 

Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus Vastaa aikaisempaa Katso-roolia
Tuotantotuettujen asuntojen tietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa vuokra-, käyttövastike-, omistus- ja tilinpäätöstietoja sekä ylläpitää perustietoja tuotantotuetuista asunnoista. "ARAValpas_raportointi_laaja"

"ARAValpas_tilinpaatosraportointi"

"ARAValpas_vuokra_ja_-vastikeraportointi"

Tuotantotuettujen asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitusten lupien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea tuotantotuettujen asuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksiin liittyviä lupia sekä katsella niihin liittyviä päätöksiä ja perustietoja.

"ARAValpas_rajoitus_-purku_
luovutusraportointi"

Asuntomarkkinatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa asuntomarkkinatietoja, kuten asuntojen käyttöaste, ruokakuntatiedot ja asukasvaihtuvuus.

"ARAValpas_kiinteisto_ja_-asumisraportointi"

 

Huom. Tunnistautuminen käytössä ARAn verkkoasioinnissa 8.1.2020 alkaen.

ARAn verkkoasioinnissa käytössä olevat asiointivaltuudet löydät tältä sivulta palvelukohtaisesti ryhmiteltynä. Katso edellä olevat kohdat "Hissi- ja esteettömyysavustukset" ja "Rahoitus- ja hakemusasiat" ja "ARA-asuntokannan valvonta -palvelukokonaisuus". 

Ota käyttöön Suomi.fi-valtuutukset

Kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä säätiöiden ja yhdistysten Suomi.fi-valtuutusten käyttöönotto on nyt mahdollista Suomi.fi-virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.

Suomi.fi-valtuuttamista varten yhteisöstä valittujen edustajien (vrt. aikaisemmat Katso-pääkäyttäjät) on haettava ensin valtuutusoikeuksia virkailijavaltuuttamispalvelussa. Valtuutusoikeudet saatuaan he pääsevät kirjautumaan Suomi.fi-valtuusrekisteriin ja antamaan ARAn verkkoasioinnissa yhteisön puolesta asioiville henkilöille tarvittavat asiointivaltuudet.

Lataa tarkemmat ohjeet asiointivaltuuttamiseen (pdf)

Katso-palvelu korvautuu kokonaan Suomi.fi:llä

Katso-valtuutusten ja Katso-roolien hallinnointi on vielä Suomi.fi-virkailijavaltuuttamisen rinnalla käytössä, mutta myöhemmin Suomi.fi-valtuuttaminen korvaa Katso-valtuuttamisen kokonaan.

Suosittelemme tekemään uudet asiointivaltuudet yhteisön puolesta asioiville henkilöille Katso-roolien sijasta suoraan Suomi.fi-valtuuksina. Myöhemmin tällä hetkellä käytössä olevat Katso-roolit on päivitettävä kaikilta valtuutetuilta Suomi.fi-valtuuksiksi.

Vielä vuonna 2020 käytössä olevat ARAn Katso-roolit.
Käytössä olevat Katso-roolit 2020:

ARAAsuntotuotannontukienhakija

ARAAsuinalueiden avustusten hakija

ARAValpas_raportointi_laaja

ARAValpas_tilinpaatosraportointi

ARAValpas_vuokra_ja_vastikeraportointi

ARAValpas_rajoitus_purku_luovutusraportointi

ARAValpas_kiinteisto_ja_asumisraportointi

Tarkemmat ohjeet Katso-valtuutusten myöntämiseen, joita julkiset organisaatiot, säätiöt ja yhdistykset tarvitsevat Katso-roolin palvelun käyttämiseen. Siirry Katso-valtuutusten myöntämisen ohjesivulle

Julkaistu 13.12.2019 klo 12.13, päivitetty 27.7.2020 klo 16.18