Suomi.fi-kirjautuminen

ARAn verkkoasiointiin pääsy edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistamista. Palvelun käyttäjä kirjautuu sisään pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Lisätietoa mobiilivarmenteesta: Siirry mobiilivarmenne.fi-sivustolle
Lisätietoa varmennekortista VRK:n sivuilta: Siirry Varmenteet ja kortit oranisaatioille -sivulle (vrk.fi)

Asioinnin yhteydessä tarkistetaan voiko yrityksen edustusoikeudellinen henkilö hoitaa asioita verkkopalvelussa yrityksensä puolesta tai onko asiointiin olemassa Suomi.fi-valtuuksissa annettu sähköinen valtuus. Yritysten puolesta asiointia varten yritysten edustusoikeudelliset henkilöt hallinnoivat asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

Huom! Poikkeava ohjeistus julkisoikeudellisille yhteisöille, yhdistyksille ja säätiöille (alla).

ARAn asiointipalvelussa käytettävät valtuudet

Käyttäjä tarvitsee alla mainitun Suomi.fi-valtuuden (asiakaskategoria: Asumisen tuet), jotta hän voi hakea avustusta yrityksen puolesta.

 

Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus
Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asuinrakennusten hissi-, esteettömyys-, energia- ja muita korjausavustuksia sekä sähköautojen latausinfra-avustusta.

 

Huom. Tunnistautuminen käytössä ARAn verkkoasioinnissa 18.12.2019 alkaen.

ARA-yhteisöjen asuntotuotannon tukien hakemiseen käyttäjä tarvitsee seuraavan Suomi.fi-valtuuden (asiakaskategoria: Asuminen ja rakentaminen) yrityksen puolesta asiointiin:

 

Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus
Asuntotuotannon tukien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asuntotuotannon tukia.

 

Säätiöiden, yhdistysten ja julkisyhteisöjen puolesta asiointiin tarvitaan Katso-rooli: Asuntotuotannon tukien hakija.

Yrityksen puolesta asiointia varten käyttäjä tarvitsee käyttötarpeensa mukaan jonkin seuraavista Suomi.fi-valtuuksista (asiakaskategoria: Asuminen ja rakentaminen).

 

Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus Vastaa aikaisempaa Katso-roolia
Tuotantotuettujen asuntojen tietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa vuokra-, käyttövastike-, omistus- ja tilinpäätöstietoja sekä ylläpitää perustietoja tuotantotuetuista asunnoista. "ARAValpas_raportointi_laaja"

"ARAValpas_tilinpaatosraportointi"

"ARAValpas_vuokra_ja_-vastikeraportointi"

Tuotantotuettujen asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitusten lupien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea tuotantotuettujen asuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksiin liittyviä lupia sekä katsella niihin liittyviä päätöksiä ja perustietoja.

"ARAValpas_rajoitus_-purku_
luovutusraportointi"

Asuntomarkkinatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa asuntomarkkinatietoja, kuten asuntojen käyttöaste, ruokakuntatiedot ja asukasvaihtuvuus.

"ARAValpas_kiinteisto_ja_-asumisraportointi"

 

Huom. Tunnistautuminen käytössä ARAn verkkoasioinnissa 8.1.2020 alkaen.

Julkiset organisaatiot, säätiöt ja yhdistykset jatkavat Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa. Jatkossa käytössä on vain alla mainitut Katso-roolit. Osa aikaisemmista Katso-rooleista poistuu käytöstä.

Käytännössä valtuutettu käyttäjä kirjautuu asiointipalveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla Katso-tunnisteen sijasta ja valtuuden tarkistus tehdään Katso-palvelussa hallinnoidun valtuutuksen perusteella.

Huom.
Myös julkiset organisaatiot, yhdistykset ja säätiöt siirtyvät käyttämään Suomi.fi-valtuuksia vuoden 2020 aikana, kun Suomi.fi-valtuudet -palveluun saadaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Yhteisöjä tiedotetaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat
.

Käytössä olevat Katso-roolit 2020:

ARAAsuntotuotannontukienhakija

ARAValpas_raportointi_laaja

ARAValpas_tilinpaatosraportointi

ARAValpas_vuokra_ja_vastikeraportointi

ARAValpas_rajoitus_purku_luovutusraportointi

ARAValpas_kiinteisto_ja_asumisraportointi

 

Katso-valtuutusten myöntäminen

Tarkemmat ohjeet Katso-valtuutusten myöntämiseen, joita julkiset organisaatiot, säätiöt ja yhdistykset tarvitsevat Katso-roolin palvelun käyttämiseen.

Julkaistu 13.12.2019 klo 12.13, päivitetty 16.3.2020 klo 10.41