Tampereen kaupunkiseudun enimmäistonttihinnat

ARA on 12.2.2018 päättänyt Tampereen kaupunkiseudun kunnissa valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista. Hinnoiteltaessa valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti:
 

 


Kunta

 

 

Rakennus

 

V1

(€/k-m2)

 

V2

(€/k-m2)

 

V3

(€/k-m2)

 

V4

(€/k-m2)

 

V5

(€/k-m2)

 

V6

(€/k-m2)

 

V7

(€/k-m2)

Tampere kerrostalot  * 197 176 150 110    
  pientalot  * 218 205 180 133    
Nokia kerrostalot       165 141 121 110
  pientalot       186 170 147 133
Kangasala kerrostalot         150 128 110
  pientalot         178 154 133
Lempäälä kerrostalot         150 128 110
  pientalot         178 152 133
Pirkkala kerrostalot         168 150  
  pientalot         186 178  
Vesilahti kerrostalot             85
  pientalot             97
Ylöjärvi kerrostalot         150 128 110
  pientalot         178 154 133
Orivesi kerrostalot             85
  pientalot             97

* hinnoittelu tapauskohtaisesti, V1-V7 = vyöhyke 1-7

Alueen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset
kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontit

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et< 0,35 ja kerrosluvun rajoitusta alle 3.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosi-vuokra on enintään 5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, käytetään tontin hintaa määriteltäessä käytettyjä kerrosneliömetrejä.

Sijainti

Jos tontti sijaitsee aluejakokarttaan merkityissä keskuksissa palveluihin nähden hyvällä paikalla tai merkittävien ja hyvin saavutettavien joukkoliikennereittien läheisyydessä (< 500 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0–10 %:ia.

Rantatontit

Rantavyöhykkeille sijoittuvien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 10 %:ia.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tontin hintaa alentavana tekijänä.

Tontin myynti

Tonttia myytäessä mahdollisesti perittävä varausmaksu sisältyy hyväksyttävään tontin enimmäishintaan.

Julkaistu 2.7.2014 klo 12.08, päivitetty 24.9.2020 klo 14.37