Kehyskuntien tonttihinnat

Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vihti

ARA on 15.3.2022 päättänyt, että pääkaupunkiseudun lähialueen kunnissa vuonna 2022 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti: 

Hinnoiteltaessa muuhun kuin omatoimiseen valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti: 

- Mattilan alue
    Vyöhyke I (€/k-m2) Vyöhyke II (€/k-m2)

Vyöhyke III (€/k-m2)

 
Hyvinkää pientalot 220 185 135  
  kerrostalot 190 140 100  
Järvenpää pientalot 250 210 160  
  kerrostalot 190 165 120  
Karkkila pientalot 82      
  kerrostalot 58      
Kerava pientalot 253 230 204  
  kerrostalot 215 195 160  
Kirkkonummi                          
- Keskusta pientalot 250 275 330  
  kerrostalot 200 220 260  
- Veikkola pientalot 200      
  kerrostalot 115      
Lohja pientalot 145 110    
  kerrostalot 120 80    
Mäntsälä pientalot 105      
  kerrostalot 85      
Nurmijärvi  
- Klaukkala pientalot 200      
  kerrostalot 160      
- Kirkonkylä pientalot 155      
  kerrostalot 100      
- Rajamäki pientalot 95      
  kerrostalot 65      
Porvoo pientalot 220 150 130  
  kerrostalot 185 115 100  
Sipoo  
- Nikkilä pientalot 170 140    
  kerrostalot 125 100    
- Söderkulla pientalot 200 170    
  kerrostalot 160 130    
- Eriksnäs pientalot 170      
  kerrostalot 110      
Siuntio pientalot 105      
  kerrostalot 85      
Tuusula  
- Keskusta pientalot 250 180    
  kerrostalot 170 120    
- Mattilan alue* pientalot   225    
  kerrostalot   150    
- Jokela pientalot 103 88    
  kerrostalot 78 63    
- Kellokoski pientalot 100      
  kerrostalot 75      
Vihti  
- Kirkonkylä pientalot   100    
- Ojakkala pientalot   100    
- Otalampi pientalot   100    
- Nummela pientalot 190 155    
  kerrostalot 140 115    

* Mattilan alueella II-vyöhyke + 25%

Käyrästön ulkopuolisilla alueilla tonttien hinnoista on neuvoteltava erikseen ARAn kanssa ja enimmäishinnat voivat tällöin olla korkeintaan 80 % II-vyöhykkeen hinnoista. Julkisen tuen osuuden selvittämiseksi (SGEI-tuki) tonttihintahakemuksissa tulee esittää ARA-hinnan lisäksi se hinta, jolla tontti luovutettaisiin vapaarahoitteiseen tuotantoon

Vyöhykkeiden enimmäishinnat koskevat asemakaavan mukaisia tontteja, joilla on rakentamishetkellä
kunnallistekniikan liittyminä vähintään sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä katuliittymä kaavan mukaiseen katuun. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä myös muu kaavatontti, tila tai määräala sekä tieliittymä.

Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontti

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä: AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et ≤ 0.5 ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee keskuksessa erityisen hyvällä paikalla, esim. hyvien julkisten ja kaupallisten palvelujen tai esim. juna-aseman läheisyydessä (maks. etäisyys 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0-15 prosentilla.

Vuokratontit

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tonttihintaa alentavana tekijänä.

Varausmaksu

Tonttia myytäessä mahdollisesti perittävä varausmaksu sisältyy tämän päätöksen mukaiseen, hyväksyttävään tontin enimmäishintaan.

Ohjauskirje (sis. vyöhykekartat)

Julkaistu 15.8.2017 klo 10.23, päivitetty 18.3.2022 klo 14.32