Sähköautojen latauspisteavustus työpaikoille

Työpaikkojen latauspisteavustus on ollut haettavissa vuoden 2022 alusta lähtien. ARAan on 1.4.2023 mennessä toimitettu 471 avustushakemusta ja olemme tehneet 254 päätöstä. 

Otamme nyt syyskuussa käsittelyyn maaliskuussa 2023 toimitettuja hakemuksia. Nyt toimitettavalle hakemukselle arvioimme noin 2-3 kk käsittelyaikaa. Uusille hakemuksille on vapaana noin 200 000 euroa.

Avustukseen myönnettiin valtion talousarviossa vuodelle 2023 määrärahaa miljoona euroa.
Avustuksessa on jatkuva haku ja hakemukset lähetetään ARAn verkkoasioinnin kautta.

Avustus ei sisälly valtionvarainministeriön budjettiehdotukseen vuodelle 2024. Avustuksen jatkosta päättää hallitus.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Työnantajille, 
työssäkäyntirakennuksen tai -kiinteistön omistajille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

750 euroa per käyttökuntoinen ja avustusehdot täyttävä latauslaite.

Huom!
Jos latauspisteiden hankinta tehdään lain 733/2020 ehtojen täyttämiseksi, ei avustusta myönnetä lain määräämään osaan hankinnasta.
Siirry lakiin 733/2020

ARA voi myöntää vuosina 2022 ja 2023 avustuksia työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin. Avustuksiin varattaisiin vuosittain 1,5 miljoonaa euron määrärahat.

Avustuksessa on jatkuva haku (ei erillistä hakuaikaa). Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnissa.
Lataa avustuksen hakuohje (pdf)

Hakijayhteisön edustaja, joka tekee hakemuksen verkkoasioinnissa, tarvitsee Suomi.fi-valtuuden: "Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen”.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea

 • yritykset
 • kunnat, kaupungit
 • kunnalliset laitokset
 • kuntayhtymät
 • yksityiset työnantajat
 • yksityiset liikerakennuksen tai -kiinteistön omistajat
 • säätiöt
 • seurakunnat
 • osuuskunnat
 • rekisteröidyt yhdistykset

Avustusta ei myönnetä

 • valtiollisille elimille
 • valtion virastoille
 • kaupallisille pysäköintiyhtiöille
 • yhteisöille, jotka olisivat oikeutettuja sähköautojen latausinfra-avustukseen

Avustuksen hakijalla

 • täytyy olla omistajan suostumus asennuksiin tai
 • hakijan täytyy omistaa tai hallita rakennusta tai kiinteistöä, mihin latauslaitteet asennetaan.

Avustus on vähämerkityksellistä tukea (de minimis -tuki), ja sitä koskee EU:n de minimis -sääntely. ARA noudattaa avustuksen myöntämisessä de minimis -tuen edellytyksiä. Siirry De minimis -asetukseen (Eur-Lex) 

Mitä avustetaan ja millä edellytyksillä?

Avustuksella voidaan hankkia ja asentaa sähköautojen käyttökuntoisia latauspisteitä pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitetuille pysäköintipaikoille.

Laitteilta edellytetään, että:

 • ne ovat käyttökuntoisia ja ne on varustettu tyypin 2 koskettimella
 • niissä on käyttöönotettaessa vähintään 3,7 kW latausteho
 • ne tukevat 11 kW lataustehoa
 • niihin voidaan kytkeä latauskuormanhallinta
 • niihin on voitava avustuksella toteutettavan kaapeloinnin puolesta tarvittaessa kytkeä 11 kW teho kolmivaiheisena
 • niiden on oltava pääasiassa työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja, mutta yrityksen omien tai vierailijoiden autojen lataamista ei kuitenkaan ole kielletty.

Latauslaitteita ei saa asentaa asukas- tai asiakaspysäköintipaikoille, työntekijän kotiin tai vapaa-ajan asunnolle.

Hakijan on haettava avustus ennen kuin avustuksella toteutettavat latauslaitteiden asennukset on tehty valmiiksi.

Rajoitukset avustettavien laitteiden määriin

 1. Yhdelle hakijalle voidaan myöntää avustusta enintään 10 latauslaitteeseen vuodessa.
 2. Yhteen rakennukseen tai kiinteistöön voidaan eri toimijoiden toimesta tehdä avustuksella enintään 10 latauslaitetta vuodessa.
 3. Samaan konserniin kuuluville hakijoille voidaan myöntää avustusta yhteensä enintään 50 latauslaitteeseen vuodessa.

Avustusta koskevat de minimis -säännökset

Avustus on vähämerkityksistä tukea eli de minimis -tukea. Sitä koskevat EU:n komission asetuksen 1407/2013 säännökset. Yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki 3 vuoden aikana voi olla 30 000–200 000 euroa, riippuen hakijan alasta.

De minimis -säännökset koskevat taloudellisia toimijoita kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä.

Avustuksen maksu

Avustus maksetaan jälkikäteen, yhdessä erässä. Maksua haetaan ARAsta maksatushakemuksella.

Jotta ARA voi maksaa avustuksen, avustuksen saajan on toimitettava latauslaitteiden valmistumisdokumentaatio ja kuluselvitys ARAlle. 

 
 
Julkaistu 29.9.2021 klo 11.34, päivitetty 6.9.2023 klo 12.58