Kuopion enimmäistonttihinnat

ARA on 19.5.2004 päättänyt Kuopion kaupungissa valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista. Hinnoiteltaessa muuhun kuin omatoimiseen, valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti:
 

Alue Kaupunginosa

Hinta €/k-m²

Ruutukaava-alue 1.– 6. tapauskohtaisesti
Vahtivuori korttelit 30 ja 31 2. 135
Niirala, Haapaniemi 7., 8. 85
Itkoniemi, Männistö, Linnanpelto,
Puijonlaakso
9.–12. 75
Peipposenrinne 14. 60
Rahusenkangas 17. 55
Päiväranta, Kelloniemi 20., 23. 55
Kettulanlahti 16. 60
Rypysuo, Julkula 19., 20. 60
Särkiniemi, Neulamäki 15., 26. 55
Levänen, Jynkkä 24., 34. 45
Litmanen, Pirtti 32., 34. 42
Rautaniemi 37. 42

Alueen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Vuokratontit

Vuokratonteille toteutuvassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tonttihintaa määrättäessä hintaa alentavana tekijänä.

Julkaistu 3.7.2014 klo 9.59, päivitetty 24.9.2020 klo 14.34