Ajatus hankkeen taustalla: "Itsenäinen asuminen on mahdollista ja kannattavaa"

Useissa erityisryhmien asumisen tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa on havaittu, että suurin osa erityisryhmiin kuuluvista asukkaista haluaa asua kuten muutkin  – omassa asunnossa ja mahdollisimman itsenäisesti. Riittävien tukitoimien turvin tämä on myös mahdollista.

Kuntien asumisen kehittämisstrategioiden yms. lisäksi #kotimatkalla-hankkeessa tehdään aktiivisesti käytännön työtä kuntien, nuorten, heidän läheistensä sekä lähityöntekijöiden kanssa. Hankkeen aikana nuorten kanssa selvitetään heidän asumisen toiveitaan ja tarpeitaan sekä valmennetaan heitä itsenäiseen elämään. Osalle nuorista annetaan konkreettista apua oman asunnon etsimiseen ja itsenäisen elämän mahdollistavien tukipalveluiden järjestelemiseen. Tavoitteena on, että kaikki pääsevät mukaan tavallisiin yhteisöihin.

Ympäristöministeriön mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisujen kustannuksista teettämän selvityksen mukaan tavallisiin asuntoihin voidaan järjestää monipuolista tukea kustannustehokkaasti. Säästöjä syntyy, kun luovutaan tarpeeseen nähden liian raskaasti tuetusta asumisesta. Sama todettiin Arjen keskiössä -hankkeessa, jonka aikana Kotkassa ja Turussa tehtiin vertailevia laskelmia eri asumismuotojen kustannuksista. Myös #kotimatkalla-hankkeessa aiotaan tehdä laskelmia, joissa verrataan ryhmäkotiasumisen tai muun vastaavan asumismuodon kuluja itsenäiseen asumiseen. Laskelmilla on tarkoitus osoittaa, että itsenäinen asuminen on usein jopa kannattavampaa kuin ryhmämuotoinen asuminen.

Asuntoverkostomalli osaksi #kotimatkalla-hanketta

ARAn rahoittamassa Arjen keskiössä -yhteistyöhankkeessa (2012−2014) kehitettiin Kehitysvammaliiton ja neljän kunnan ja kolmen kuntayhtymän yhteistyönä asuntoverkostomalli, joka on hyvä esimerkki tavasta tarjota monimuotoisia ja yksilöllisiä asumisratkaisuja.

Asuntoverkostossa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asunnot sijaitsevat muun asuntokannan joukossa. Yksittäiset asunnot liittyvät toisiinsa palvelujen ja sosiaalisten verkostojen kautta. Asunnoista voidaan muodostaa myös yhteisöllisen asumisen muotoja, esim. kimppakämppiä ja asuntoryhmiä. Asukkaat hyödyntävät asuinalueensa lähipalveluja (esim. kirjasto, terveyskeskus, ym.) ja saavat sen lisäksi heille yksilöllisesti räätälöityä apua ja tukea kotiinsa. Nämä palvelut voivat olla kunnan, kuntayhtymän, yrityksen tai järjestön tuottamia. Osana verkostoa toimii myös tukipiste, jossa verkoston asukkaat voivat tehdä asioita yhdessä sekä tavata työntekijöitä ja saada apua arjen asioihin. Onnistuneiden kokemusten perusteella malli päätettiin ottaa käyttöön myös #kotimatkalla-hankkeeseen.

Kuvituskuva kättelevistä käsistä

 

Julkaistu 31.8.2017 klo 13.52, päivitetty 18.9.2020 klo 9.33