Avustus asumisneuvontatoimintaan

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Kunnille, järjestöille ja yhteisöille, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 60 % kustannuksista.

Vuonna 2022 ARA myöntää yhteensä 900 000 euroa asumisneuvontatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 60 % kustannuksista.

Asumisneuvontatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvontatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Ketkä voivat hakea avustusta

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti vuonna 2021 jo käynnissä olleille hankkeille, joilla asumisneuvonnan käynnistämishanke jatkuu vuonna 2022.

Asumisneuvojien verkostoitumispäivät ja koulutukset

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa asumisneuvojien verkostoitumispäiviin sekä ARAn järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla on oltava riittävä sosiaalialan osaaminen ja että hankkeen ohjausryhmässä on mukana sosiaalitoimen edustus.

Katso tarkemmat edellytykset avustuksen hakuohjeesta.

Avustuksen hakeminen

Avustuksen haku vuodelle 2022 alkaa 10.1.2022 ja päättyy 4.2.2022 klo 16.15.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan seurantalomake (lataa tiedosto liitelistasta alta) aikaisemmasta toiminnasta. Seurantalomake lähetetään sähköisesti Excel-tiedostomuodossa.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset lähetään ARAn kirjaamon sähköpostiin: ARAn kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.ara@ara.fi.

Tai postitetaan osoitteeseen: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30,  15141 Lahti.

Maksatukset

ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun sille on toimitettu selvitys, jonka perusteella avustetun neuvontatyön tuloksia ja tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Avustus maksetaan yleensä vuosittain yhdessä erässä.

Maksamista haetaan lomakkeella ARA 56a

Vuonna 2022 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2024 mennessä.

Raportointivelvollisuus maksatushakemusten yhteydessä

Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle. Avustusta saavien tahojen on täytettävä asumisneuvonnan seurantatyökalua. Lomake on kehitetty yhdessä Y-Säätiön kanssa, joka on vastannut myös lomakkeen käytännön toteutuksesta. Ennen lomakkeen käyttöönottoa on hyvä tutustua hakuohjeeseen. Lomake on vapaasti myös muiden kuin avustusta saavien asumisneuvontatoimijoiden käytössä. Ks. asumisneuvonnan seurantalomake ja ohjeet sen käyttöön alla olevasta liitelistasta.

Seurantakoonti toimitetaan ARAan vuosittaisen maksatushakemuksen yhteydessä mielellään excel-muodossa osoitteeseen:  ARAn kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.ara@ara.fi.

Seurantalomaketta koskevissa kysymyksissä ja kehittämisehdotuksissa kannattaa olla yhteydessä Sina Rasilaiseen.

Avustuksen hakeminen (Lomake ARA 56)

Asumisneuvonta-avustuksen hakulomake

Lomakkeella haetaan avustusta asumisneuvontatoiminnan toteutukseen. Lue lisää

Maksatus ja raportointi (Lomake ARA 56a)

Maksatushakemus asumisneuvontatoimintaan

Lomakkeella haetaan ARAlta asumisneuvonta-avustuksen maksatusta sekä toimitetaan ARAlle väli/loppuraportti avustuksen avulla tuetusta asumisneuvontatoiminnasta. Lue lisää

Julkaistu 20.8.2020 klo 9.38, päivitetty 22.12.2021 klo 13.42