Asumisneuvonnan laajentaminen ja kehittäminen

Asumisneuvonta on todettu onnistuneeksi ja kustannustehokkaaksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi mm. vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentämisessä sekä asumisen jatkumisen turvaamisessa.

ARA näkee asumisneuvontapalvelun merkittävänä asukkaiden asumisen turvaamisen ja asuinviihtyvyyden edistäjänä. ARA on avustanut kuntia, vuokrataloyhtiöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä asumisneuvonnan käynnistämisessä. Tavoitteena on jatkaa työmuodon avustajana, kehittäjänä ja vakinaistajana yhteistyössä kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.   

 

Julkaistu 13.4.2022 klo 15.34, päivitetty 5.8.2022 klo 10.46