Asumisneuvonnan laajentaminen ja kehittäminen

Vuoden 2022 alusta alkaen kunnat voivat saada ARAlta avustusta asumisneuvonnan ja siihen liittyvän talousneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tähän saakka avustusta on voinut saada valtion tukemissa vuokra-asunnoissa (ns. ARA-vuokra-asunnot) asuvien neuvontaan.

Nyt asumisneuvonnan hyödyt halutaan ulottaa kaikille kuntalaisille siis myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville. Tavoitteena on vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen sekä asumisen jatkumisen turvaaminen.

Asumisneuvonnalla positiivisia vaikutuksia

Asumisneuvonta on yksi hallitusohjelmassa mainituista toimenpiteistä asunnottomuuden puolittamisessa ja poistamisessa. Hallituksen esityksessä vuoden 2022 talousarvioksi on uusi 3 miljoonan euron määräraha asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Asumisneuvonta on todettu onnistuneeksi ja kustannustehokkaaksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi mm. vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentämisessä sekä asumisen jatkumisen turvaamisessa.

Asumiseen liittyvän talousneuvonnan menetelmiä on kehitetty Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemisen eli ASTA-hankkeen verkoston voimin. Oppien levittämistä asumisneuvontakentälle jatketaan tulevina vuosina.

Tutustu ASTA-hankkeeseen

Uusi avustus kunnille asumisneuvontaan ja asumiseen liittyvään talousneuvontaan

Avustusta voivat hakea kunnat tai useamman kunnan ryhmät. Kunnat tekevät ARAn kanssa sopimuksen siitä, miten asumisneuvontaa kehitetään ja miten se laajennetaan kaikkiin asumismuotoihin.

Avustuksen määrä on enintään 60 % asumisneuvonnan ja asumiseen liittyvän talousneuvonnan aiheuttamista valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Avustusta voi käyttää jo olemassa olevan asumis- ja talousneuvonnan laajentamiseen sekä uuden asumisneuvontatoiminnan kehittämiseen.

Avustettavaa palvelua voivat tuottaa

  • kunta itse,
  • kunnalliset ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt,
  • järjestöt,
  • hyvinvointialueet ja
  • mahdollisesti muut toimijat.

Tapa, jolla palveluja tuotetaan, sovitaan ARAn kanssa. Kunta vastaa palvelun järjestämisestä, mutta palvelua voivat tuottaa kunnan alueella muutkin toimijat.

Kunta voi myös sopia ARAn kanssa, että kunta huolehtii tehtävästä yhden tai useamman kunnan puolesta.

Alustava kysely asumisneuvonnasta

Tällä kyselyllä ARA kartoittaa alustavasti kuntien halukkuutta ryhtyä sopimusneuvotteluihin asumisneuvonnan järjestämisestä ARAn kanssa. Kyselyssä kysytään alustavia arvioita neuvonnan järjestämisestä ja kunnan yhteyshenkilön yhteystietoja.

Kyselyn vastausaika on 3.12.2021 - 25.1.2022.

Tämän kyselyn perusteella ei myönnetä avustusta, vaan ARA on kuntiin erikseen yhteydessä avustukseen oikeuttavien sopimusneuvotteluiden käynnistämisestä.

Linkki Webropol-kyselyyn:
https://link.webropolsurveys.com/S/9D0F77BBD29D6169

Aikatauluista kerrotaan jatkossa näillä sivuilla

ARA tekee avustukseen oikeuttavia sopimuksia kuntien kanssa heti alkuvuodesta 2022. Kannustammekin kuntia jo selvittämään asumisneuvonnan järjestämistapoja ja kehittämisen paikkoja omalla alueellaan ja naapurikuntien kanssa.

Tarkempia tietoja kerrotaan myöhemmin näillä sivuilla.

 

Julkaistu 14.10.2021 klo 17.28, päivitetty 20.1.2022 klo 16.50