Asumisneuvonta

Ajankohtaista

ARA selvitti häätöprosessin kustannuksia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) julkaisemassa Selvitys häätöjen kustannuksista -raportissa arvioidaan keskimääräiseksi häätöprosessin kustannukseksi 6 300 euroa. Lue lisää

Asumisneuvonnalla tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ennaltaehkäisemällä ja ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa.

Asumisneuvonta on todettu onnistuneeksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi mm. vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentämisessä sekä asumisen jatkumisen turvaamisessa. Asumisneuvonta on kustannustehokasta palvelua, joka tuo säästöjä niin kunnille, vuokrataloyhtiöille kuin valtiolle, ja auttaa asukasta ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

Asumisneuvonta on yksi hallitusohjelmaan kirjattu keino asunnottomuuden puolittamiseen ja poistamiseen. ARA näkee asumisneuvontapalvelun myös merkittävänä asukkaiden asumisen turvaamisen ja asuinviihtyvyyden edistäjänä. ARA on avustanut kuntia, vuokrataloyhtiöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä asumisneuvonnan käynnistämisessä ja kehittämisessä vuodesta 2009 asti.

Nyt asumisneuvonnan hyödyt halutaan ulottaa kaikille asukkaille, asumismuodosta riippumatta. Kunta voi avustuksella tuottaa palvelua itse, tai koota alueellaan verkoston eri toimijoista, jotka tuottavat palvelua eri kohderyhmille.

Avustuksella halutaan parantaa asumisneuvonnan saatavuutta ja turvata jo olemassa olevan asumisneuvontapalvelun jatkuvuus. Tavoitteena on, että asumisneuvontaa saisivat kaikki asumisessaan tukea tarvitsevat kuntalaiset, myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuvat. Avustus perustuu lakiin asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023-2027.

 

 

Julkaistu 13.4.2022 klo 15.34, päivitetty 5.6.2023 klo 15.57