ARA-talojen purkuavustushakemus

Lomakkeen nimi ARA-talojen purkuavustushakemus
   
Lomakkeen numero ARA 5a
   
Tarkoitus ja kohde ARA-talojen purkaminen
   

Hakulomake

Lomakkeella haetaan avustusta ARA-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

 

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

 • Vuokratalokohdeluettelo (lomake ARA 5aL)
 • Hakijayhtiön 2 viimeistä vahvistettua täydellistä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Molemmissa on oltava
  • tuloslaskelma ja tase,
  • liitetiedot,
  • toimintakertomus,
  • tase-erittelyt sekä
  • tilintarkastuskertomus. 
 • Hakemuksen liitteenä olevan kaavan mukainen jälkilaskelma (rahoituslaskelma)
 • Talousarvio omistajayhteisöstäennusteet tuleville vuosille liitteen 2 mukaisen kaavan mukaan. Ennusteet laaditaan ilman mahdollisen akordin ja purkuavustuksen vaikutusta.
 • Jos omistajayhteisö kuuluu konserniin: selvitys yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvienyhtiöidentaloudellisesta tilanteesta ja varallisuudesta (konsernitilinpäätös ja/tai emoyhteisön tilinpäätös).
 • Kokonaisselvitys purkamiskustannuksista ja purkamisen, mahdollisen purkuakordin sekä avustuksen vaikutuksista yhteisön taloudelliseen tilaan. Jos omistustontti aiotaan myydä purkamisen jälkeen, on annettava selvitys myynnin vaikutuksista yhteisön taloudelliseen tilaan.
 • Hakijan esittämät tai viranomaisen vaatimat olosuhteiden edellyttämät lisäselvitykset.

Lomake toimitetaan liitteineen ARAan.

Muut asiaan liittyvät ARAn lomakkeet

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 5.3.2020 klo 11.35