Muut tilastot

Alla on listattuna ARAn vuodesta 2008 alkaen julkaisemia selvityksiä.

10 vuoden korkotukilaina (ns. välimalli)

Selvitys 5/2011: Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009-2010

Arava- ja ARA-asuntokanta

Selvitys 4/2010: Aravavuokra-asuntojen vapautuminen vuoteen 2020 mennessä

Selvitys 2/2010: ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntojen kanta vuoden 2009 lopussa

Selvitys 5/2008: Rajoitusten alaiset ARA-vuokra-asunnot

Erityisryhmien asuminen

Selvitys 7/2010: Vanhusten ja kehitysvammaisten asuminen ja asunnontarve - Kysely kunnille 2009

Selvitys 6/2009: Palautejärjestelmän ja suunnitteluohjauksen kehittäminen

Selvitys 6/2008: Erityisryhmien asunnot ja asunnontarve - Kysely kunnille 2007

Erityisryhmien investointiavustukset

Selvitys 1/2014: Investointiavustukset erityisryhmille 2005–2013 (21.1.2014) Investeringsunderstöd för specialgrupper 2005-2013

Selvitys 3/2011: Erityisryhmien tuet 2005-2010 (24.2.2011) Stöd för specialgrupper

Korjaus- ja energia-avustukset

Selvitys 9/2010: Korjausavustukset vuosina 2007-2008

Omistajayhteisöt ja rakennuttajat

Selvitys 3/2018: Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa 2016-2017

Selvitys 3/2016:  Rakennusliikkeet ja rakennuttajat ARA-tuotannossa

Selvitys 3/2013: Rakennusliikkeet ja rakennuttajat ARA-tuotannossa / Byggfirmor och byggherrar i ARA-produktion

Selvitys 5/2009: Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Pohjoismaiden asuntotuotanto

Selvitys 7/2009: Finanssikriisi, asuntomarkkinat ja asuntotuotanto Pohjoismaissa

Julkaistu 11.2.2016 klo 15.34, päivitetty 28.5.2018 klo 15.18