Hissiavustus

Hissioppaan kansikuvaHissioppaasta saat tietoa taloyhtiössäsi hissiprojektin aloittamiseen sekä kulkuun. Oppaassa esitellään myös erilaisia ratkaisumalleja siihen, miten hissin voi jälkikäteen sijoittaa kerrostalon erilaisiin porrashuoneisiin. 

Lataa hissiopas (PDF)

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Taloyhtiöille ja yhteisöasiakkaille.

Hakemusten käsittelyaika

Noin kuukausi (1 kk).

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Taloyhtiöt voivat hakea avustusta ARAlta hissien rakentamiseen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa tai porrashuoneen yhteydessä ei ole ennestään hissiä (ns. jälkiasennushissi). Avustusta voi saada kerrostaloon tai luhtitaloon, jossa on vähintään 3 asuntoa ja  vähintään 2 asuinkerrosta päällekkäin (2 asuntoa päällekkäin).

Porrashissin lisäämiseen ei voi saada hissiavustusta. Porrashissi tarkoittaa portaisiin asennettavaa laitetta, jonka avulla liikkumisesteiset voivat nousta tai laskeutua portaita pitkin. ARA ei katso porrashissin korvaavan henkilöhissiä.

Jos taloyhtiö haluaa korjata olemassa olevan hissin esteettömyyttä tai lisätä porrashuoneisiin porrashissin, voi siihen hakea ARAlta esteettömyysavustusta. Siirry esteettömyysavustukseen

Tutustu avustuksen ehtoihin ja hakemiseen:

Aloittakaa työt vasta, kun saatte päätöksen

Työt voi aloittaa lähtökohtaisesti vasta, kun päätös avustuksen myöntämisestä on saatu. Jos taloyhtiöllä on tarve aloittaa hissin rakentamiseen liittyvät työt  ennen avustuspäätöstä, on yhtiön haettava ARAlta aloituslupa. 

Aloitusluvan voi hakea ARAn verkkoasioinnissa.

Avustusta myös kunnilta

Jotkut kunnista myöntävät myös hissiavustuksen, jos hakija on saanut ARAlta myönteisen avustuspäätöksen. Kysy avustuksesta omalta kunnaltasi.

1. Tutustu hakuohjeeseen

Tutustu avustuksen edellytyksiin ennen kuin haet avustusta. Tarkat tiedot löydät hakuohjeesta.

2. Älä aloita toimenpiteitä vielä

Hissin asentamiseen liittyvät työt voi aloittaa vasta, kun olet saanut ARAlta avustuspäätöksen tai saanut ARAlta myönteisen aloituslupapäätöksen.

3. Selvitä sisäänkäynnin esteettömyys

Tee esteettömyyden itsearviointi tai teetä esteettömyyskartoitus (katso hakuohjeen luku 1.4). Jos sisäänkäynnille johtaa yli 20 mm kynnyksiä tai askelmia, suosittelemme esteettömyyskorjausten tekemistä: voit hakea näihin korjauksiin esteettömyysavustusta.

4. Selvitä koskevatko taloyhtiötä vähämerkityksellisen tuen rajoitukset.

Jos hakijayhteisö on yhteisö, A) joka harjoittaa taloudellista toimintaa, B) jonka osakkeista yli 50% on taloudellista toimintaa harjoittavan yhteisön omistuksessa tai C) jossa määräävää valtaa käyttävässä asemassa on kaupallinen toimija, selvitä onko hakijayhteisö saanut aikaisemmin de minimis -tukea. Hissiavustus on de minimis -tukea

5. Hanki tarvittavat liitteet

Ennen kuin siirryt hakemaan avustusta, varmista, että sinulla on jo valmiina hakemuksessa tarvittavat liitteet. Tarkemmat tiedot liitteistä löydät hakuohjeesta luvusta 4.3 (sivu 10).

Hae avustusta ARAn verkkoasioinnissa. Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen, johon käytetään Suomi.fi-tunnistautumista. 

Palvelun käyttöön suosittelemme Chrome- tai Firefox-selainta.

Kirjaudu ARAn verkkoasiointiin

Tarvitset Suomi.fi-asiointivaltuuden

Jotta voit hakea avustusta yhteisön tai taloyhtiön puolesta, tarvitset Suomi.fi-valtuuden (asiakaskategoria: Asumisen tuet).

Tarvittava valtuuskoodi:
Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen

Milloin asiointivaltuutta ei tarvita

Jos yksin sinulla on yhteisön, yhtiön tai yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus, voit asioida palvelussa ilman asiointivaltuutta.

Huom. Videossa ei ole ääntä.

Julkaistu 19.8.2020 klo 12.20, päivitetty 26.10.2021 klo 14.11