Erityisryhmien investointiavustus

Avustusksen hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja avustusprosessi:

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen

Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan. Lue lisää

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Investointiavustuksen piiriin listatuille ryhmille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

Enimmäisprosentit ovat 15, 25,
40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja. Avustuksen hakuohjeesta (avaa hakuohje) sekä ARAn  Rakennuttamis- ja suunnitteluoppaasta (avaa rakennuttamis- ja suunnitteluopas) löytyvät tuoreimmat tiedot hakemiseen liittyen. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 15, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.

Avustuksen hakeminen

Avustuksen hakuaika on jatkuva. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja että erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla. Hankesuunnitelmassa on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (muut kuin opiskelijatalot ja nuorten talot). Lisäksi ikääntyneiden henkilöiden asumishankkeisiin täytetään lomake ARA 55a ja kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumishankkeisiin lomake ARA 55b.

Siirry lomakkeeseen ARA 55a

Siirry lomakkeeseen ARA 55b

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen 11.6.2015
Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan.
Lue lisää
Asukasvalintaopas

Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille. Lue lisää

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Oppaaseen on yhdistetty aiemmin erillisinä julkaistujen ARAn rakennuttamisohjeen, suunnitteluoppaan ja palveluasumisen oppaan sisällöt. Lue lisää

Vuokranmääritysopas arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin

Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ARA-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä. Lue lisää

Julkaistu 19.8.2020 klo 9.05, päivitetty 19.8.2020 klo 9.25