Erityisryhmien investointiavustus

Avustusksen hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja avustusprosessi:

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen

Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan. Lue lisää

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Yhteisölle, joka voi saada pitkäaikaista korkotukilainaa.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Avustuksen enimmäismäärä vaihtelee tukiluokkien mukaan (15, 25,
40 tai 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista).

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja 

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksella parannetaan esimerkiksi vammaisten henkilöiden, muistisairaiden ja huonokuntoisten vanhusten, asunnottomien, pakolaisten, opiskelijoiden sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumista.

Tutustu avustuksen hakemiseen ja edellytyksiin hakuohjeesta: Lataa avustuksen hakuohje (PDF)

Tarkoituksenmukaisten hankkeiden aikaansaamiseksi ja sujuvan hakemuskäsittelyn varmistamiseksi avustuksen hakijan on välttämätöntä tutustua myös ARAn rakennuttamis- ja suunnitteluoppaaseen sekä vuokranmääritysoppaaseen. 

Kuinka paljon avustusta?

Avustuksen enimmäismäärä on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta.

Enimmillään avustus voi olla 15 (tukiluokka 1), 25 (tukiluokka 2), 40 (tukiluokka 3) tai 50 % (tukiluokka 4) hyväksytyistä investointikustannuksista.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että

  • vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja
  • erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla.

Hankesuunnitelmalla on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.

Kunnalta tarvitaan puolto ja lausunnot

Hankkeella on oltava kunnan puolto.

Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (muut kuin opiskelijatalot ja nuorten talot). Lisäksi ikääntyneiden henkilöiden asumishankkeisiin täytetään lomake ARA 55a ja kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumishankkeisiin lomake ARA 55b.

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen 11.6.2015
Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan.
Lue lisää
Asukasvalintaopas

Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille. Lue lisää

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Oppaaseen on yhdistetty aiemmin erillisinä julkaistujen ARAn rakennuttamisohjeen, suunnitteluoppaan ja palveluasumisen oppaan sisällöt. Lue lisää

Vuokranmääritysopas arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin

Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ARA-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä. Lue lisää

Julkaistu 19.8.2020 klo 9.05, päivitetty 20.1.2021 klo 16.49