Erityisryhmien investointiavustus

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja. Ara myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksella tuetaan seuraavien ryhmien asuntotuotantoa:

 • ikääntyneet
 • kehitysvammaiset
 • vaikeavammaiset
 • mielenterveyskuntoutujat
 • päihdekuntoutujat
 • asunnottomat
 • autismikirjon henkilöt
 • erityistä tukea tarvitsevat nuoret
 • opiskelijat.

Kenelle?

Yhteisölle, joka voi saada pitkäaikaista korkotukilainaa.

Kuinka paljon?

Avustuksen enimmäismäärä vaihtelee tukiluokkien mukaan
(15, 25, 40 tai 50 %
hyväksytyistä investointikustannuksista).

Uusien hankkeiden käsittely ja tuleva haku

Erityisryhmien investointiavustusten osalta on palattu jatkuvaan hakuun. Haku avautui helmikuussa 2023.

Kaikkien uusien erityisryhmähankkeiden hakemukset tehdään Aran verkkoasiointipalvelussa, mutta jos hanke on jo vireillä ja sen hakemukset on tähän asti lähetetty paperilomakkeilla, myös jatkohakemukset tulee lähettää erillisillä lomakkeilla. Vain sellaisten hankkeiden jatkoasioinnin voi hoitaa verkkoasiointipalvelussa, jotka on aloitettu siellä.

Erityisryhmähankkeiden käsittelijät

Erityisryhmähankkeita käsittelevät Arassa

 •  rahoituspäällikkö Markku Aho
 •  rahoitusylitarkastajat Helena Jalonen ja Ritvaliisa Rinnemaa
 •  kehittämisarkkitehti Timo Rantala
 •  erityisasiantuntijat Sonja Manssila ja Sampo Vallius.

Aran rahoitusesittelijöiden aluejako

Sosiaalihuoltolain muutos

Sosiaalihuoltolaki on päivittynyt ja astunut voimaan 1.1.2023. Lain vaikutukset ja uusi tulkinta sosiaalihuoltolainalaisesta asumispalvelusta kannattaa lukea ennen uuden kohteen suunnittelua.

Sosiaalihuoltolaki (Finlex.fi)

  Kunnalta ja hyvinvointialueelta tarvitaan puolto ja lausunnot

  Hankkeella on oltava jatkossakin kunnan puolto.

  Sen lisäksi tarvitaan hyvinvointialueen aluehallituksen käsittely sekä selvitys hyvinvointialueen asuntomarkkinatilanteesta haettavan uudiskohteen tai perusparannuskohteen tarpeellisuuden määrittämisen tueksi, jos kyseessä on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista asumista.

  Aran verkkoasioinnin sähköinen järjestelmä sisältää ohjeistuksen puoltomenettelyyn sekä vaadittaviin liitteisiin. Sote-lomakkeista aikaisempi liite, lomake 55, poistui käytöstä.

   

   Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen 13.9.2023
   Erityisryhmien asuntojen investointiavustusta ja korkotukilainaa haetaan Aran verkkoasiointipalvelussa. Verkkoasiointi erityisryhmien hankkeissa on otettu käyttöön 1.2.2023.
   Lue lisää
   Asukasvalintaopas

   Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille. Lue lisää

   Vuokranmääritysopas arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin

   Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ARA-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä. Lue lisää

   Julkaistu 19.8.2020 klo 9.05, päivitetty 17.11.2023 klo 9.42