Materiaaleja asumisneuvonnan ammattilaisille

 

 

ARAn raportti 1/2023

Selvitys häätöjen kustannuksista

Häädöt ovat asunnon omistajille merkittävä kuluerä. Raportti antaa kuvan siitä, mistä yksittäisistä tekijöistä häätöprosessin kustannus muodostuu. Tarkastelun päähuomio selvityksessä oli ARA-asuntokantaa omistavissa tahoissa. Lue lisää

ARAn raportti 2/2019

Asumisneuvonta Suomessa

Raportti antaa kokonaiskuvan siitä, miten ja missä laajuudessa asumineuvontaa toteutetaan tällä hetkellä Suomessa. Se myös kartoittaa toiminnasta syntyneitä hyötyjä eri toimijoille ja sitä, miten ne on saavutettu. Lue lisää

sosiaalialan ammattilaisten näkökulma

Asumisneuvonnan opas

Oppaaseen on koottu vinkkejä ja työkaluja asumisneuvojan työhön. Opas on kirjoitettu ammentamalla tietoa asumisneuvojien kokemuksista sekä ammattitaidosta. Lue lisää

Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville

Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankki

Materiaalipankkiin on koottu linkkejä materiaaleihin, joiden avulla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja autetaan Suomessa asumisen erityiskysymyksissä. Materiaalipankki on ensisijaisesti tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville. Lue lisää

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke

Materiaalit

AKU-hankkeelle tehtyjä opinnäytetöitä ja tutkimuksia, yhteistyöverkoston nettisivuja, artikkeleita, raportteja ja muuta hyödyllistä aineistoa ennaltaehkäisevään asunnottomuustyöhön. Lue lisää

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA-hanke)

Talousneuvonnan työkalupakki

Työkalupakki sisältää tietoa, keinoja ja välineitä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Työkalupakin tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä talous- ja velkavaikeuksien taustalla piilevistä syistä ja tarjota konkreettisia välineitä ongelmien ratkomiseen. Lue lisää

Julkaistu 2.5.2022 klo 10.39, päivitetty 1.11.2022 klo 8.28