Purkulupa

ARA voi hakemuksesta myöntää luvan ARA-asuntojen purkamiseen. Purkuluvan saaminen on mahdollista, jos kohde on kunnoltaan niin huono, ettei sen perusparantaminen tai korjaaminen ole tarkoituksenmukaista. Tämä edellytys täyttyy esimerkiksi silloin, kun perusparantamisen kustannukset nostaisivat vuokratason niin korkeaksi, ettei asunnoille olisi kysyntää.

Väestöltään vähenevällä alueella sijaitsevien asuntojen pitkäaikainen ja pysyväksi muuttunut tyhjillään olo on purkamisen edellytys, jos se on lisäksi perusteltua alueen asuntomarkkinatilanne huomioon ottaen. Tällöin suurimman osan talon asunnoista olisi tullut jäädä tyhjiksi eikä niille arvioida olevan tulevaisuudessakaan vuokra-asunto- tai muuta käyttöä.

Purkulupa voidaan myöntää myös muusta erityisen painavasta syystä. Purkaminen edellyttää valtion lainan takaisinmaksamista, myös korkotuen maksaminen lakkaa ja valtio on vapautettava takausvastuusta.

Purkuluvan hakemisen yhteydessä voi hakea purkuakordia, joka vapauttaa velallisen maksamasta osaa jäljellä olevasta aravalainasta ja erääntyneistä koroista valtiolle. Purkukustannuksiin on eräissä tapauksissa mahdollista hakea avustusta (ks. Purkuavustus).

Rajoitusmerkinnän poistamista voi hakea Valtiokonttorista, kun kohde on purettu. Hakemukseen pitää liittää rakennustarkastajan lausunto.

Lomake ARA 5f

Purkulupahakemus

Lomakkeella haetaan lupaa ARA-asuntojen purkamiseen. Lue lisää

Julkaistu 13.2.2013 klo 15.09, päivitetty 17.8.2020 klo 10.20