10 syytä miksi vuokra-asukkaiden talousneuvonta kannattaa

1. Maksamatta jäänyt vuokra voi olla ensimmäinen ja ainoa näkyvä signaali talouden epätasapainosta. Varhaisen puuttumisen avulla voidaan huomata esimerkiksi hakematta jääneet sosiaalietuudet tai puutteet talousosaamisessa.

2. Asumisen kalleus ja kohtuuhintaisten asuntojen puute aiheuttaa ihmisille taloudellisia vaikeuksia etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Realistinen arvio henkilön toimeentulosta saadaan vasta kun tuloista vähennetään asumiskulut.

3. Asumiskulut ovat yleensä kotitalouden suurin yksittäinen menoerä. Epäsäännölliset tai vaihtelevat tulot vaikeuttavat huomattavasti taloudenhallintaa ja siten vuokranmaksun ennakointia ja priorisointia.

4. Asumiseen liittyy paljon muitakin velkaantumiselle altistavia kulueriä, joista osa on ennakoimattomia. Näihin kuuluvat mm. kodin perustaminen, erilaiset kodin hankinnat, vuokravakuudet sekä muuttokustannukset.

5. Pienituloisuus, velkaantuminen ja äkilliset elämänmuutokset kasvattavat merkittävästi asunnottomuusriskiä. Jos taloudellinen tilanne on muutostilanteissa joustamaton, johtaa yksikin lisämeno helposti isoihin vaikeuksiin.

6. Ongelmat vuokravelasta tehdyn maksusuunnitelman noudattamisessa johtuvat usein siitä, että maksueriä ei ole suhteutettu henkilön maksukykyyn. Pienituloisen on lähes mahdotonta kiriä kertynyttä vuokravelkaa pois liian tiukan suunnitelman puitteissa.

7. Vuokranmaksun ongelmat ovat lähes poikkeuksetta merkki jostakin syvemmästä talousongelmasta. Mikäli ongelman juurisyyhyn ei puututa, on ongelmien uusiutuminen hyvin todennäköistä.

8. Talous avaa palvelutarpeita myös muilla elämänalueilla. Vuokravelkatilanteen taustalla on usein haastava elämäntilanne, jolloin varhainen puheeksi otto ja ohjaus avun piiriin ennen tilanteen kärjistymistä vähentää raskaampien palvelujen tarvetta.

9. Maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat asunnon ja kotivakuutuksen saamista tai vaihtamista ja etenkin vuokravelkoja koskevat maksuhäiriömerkinnät tai häätömerkinnät syrjäyttävät vuokramarkkinoilta.

10. Arvion mukaan yhden häädön välittömät kustannukset ovat 5000 – 20 000 euroa. Lisäksi häädöistä aiheutuu muita, usein kumuloituvia julkisia kustannuksia, inhimillistä kärsimystä sekä painetta vuokrien korotuksille.

 

Teksti: Aura Pylkkänen, Takuusäätiö

Julkaistu 13.1.2021 klo 13.36, päivitetty 13.1.2021 klo 13.52