Asumisneuvonta-avustus 2023-2027

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Kunnille, järjestöille ja yhteisöille, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

60-80 % kustannuksista.

ARA myöntää avustusta asumisneuvonnan toteuttamiseen, laajentamiseen ja kehittämiseen. Vuodesta 2023 lähtien avustusta voidaan myöntää myös olemassa olevan asumisneuvontapalvelun tuottamiseen.

Avustus perustuu määräaikaiseen lakiin avustuksesta asumisneuvontapalveluun vuosina 2023-2027.

Mitä avustetaan?

Avustuksella halutaan kannustaa kuntia ulottamaan asumisneuvonnan kaikille kuntalaisille, siis myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville. Tavoitteena on vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen sekä asumisen jatkumisen turvaaminen. Avustusta voidaan myöntää olemassa olevan palvelun jatkamiseen, tai asumisneuvontapalvelun käynnistämiseen, kehittämiseen tai laajentamiseen.

Asumisneuvontapalvelu voi sisältää:
•    vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasunnoissa asuvien asumisen ohjaukseen ja neuvontaan
•    asumiseen liittyvään talousneuvontaan
•    vuokranmaksun, vuokravelkatilanteen ja taloudenhallinnan ongelmien selvittelyyn sekä vuokranmaksun seurantaan
•    palveluohjaukseen ja palveluverkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön
•    vuokravelka ja asunnonhakuryhmien järjestämiseen
•    talousneuvolatyöhön
•    asumisen häiriöiden, asunnon huonoon hoitoon ja naapurustoriitojen selvittelyyn
•    yleiseen asumisen ohjaukseen
•    asunnonhakuun ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn liittyvään ohjaukseen.

 

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kunnat tai useamman kunnan ryhmät. Kunta voi myös sopia ARAn kanssa, että kunta huolehtii tehtävästä yhden tai useamman kunnan puolesta.

Kunta vastaa palvelun järjestämisestä, mutta palvelua voivat tuottaa kunnan alueella muutkin toimijat. Kunta voi käyttää avustusta asumisneuvontapalvelun hankkimiseen toiselta tai useammalta palveluntuottajalta. Palvelua voivat tuottaa:
•    kunta itse,
•    kunnalliset ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt,
•    järjestöt,
•    hyvinvointialueet,
•    mahdollisesti muut toimijat.

Avustuksen hakeminen

Avustuksessa ei ole hakuaikaa, vaan avustusta myönnetään perustuen ARAn ja kunnan väliseen sopimukseen niin kauan kuin määrärahaa riittää. ARA käy sopimusneuvottelun kunnan kanssa siitä, millaista asumisneuvontaa kunta järjestää, miten palvelua mahdollisesti kehitetään ja laajennetaan kaikkiin asumismuotoihin.

Jos kunta haluaa hakea avustusta, ota yhteyttä asumisneuvonta (at) ara.fi sopiaksesi neuvottelusta.

Jos ARAn kanssa on tehty avustukseen oikeuttava sopimus vuonna 2022 ja avustettava toiminta jatkuu samanlaisena, kunta voi hakea avustusta seuraavalle vuodelle ilman uutta neuvottelua.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56b.

Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään kirjaamoon osoitteeseen ARAn kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.ara@ara.fi.tai postitse osoitteeseen: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30,  15141 Lahti.

Avustusta haetaan vuodeksi kerrallaan, kunakin vuonna erikseen.

Raportointi

Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida toiminnasta vuosittain ARAlle. Avustusta saavat tahot täyttävät vuosittain:
•    Raportointilomakkeen ARA 56d ja
•    ARAn asumisneuvonnan tilastointilomakkeen.

Raportointi tehdään kalenterivuosittain ja lähetetään ARAn kirjaamoon seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportoinnissa ei kysytä kustannuksista, vaan kysymykset keskittyvät työn sisältöön, tuloksiin ja vaikutuksiin.

Raportointi ajalta Raportointilomake ja asumisneuvonnan tilastointilomake lähetettävä viimeistään
1.1 . -31.12.2023 28.2.2024
1.1. - 31.12.2024 29.2.2025
1.1. - 31.12.2025 27.2.2026
1.1. - 31.12.2026 26.2.2027
1.1. - 31.12.2027 29.2.2028

 

Avustuksen maksaminen

ARA maksaa avustuksen jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustuksen maksua haetaan vuosittain yhdessä erässä, kun kulut näkyvät tilinpitoasiakirjoissa. ARA tekee maksatuspäätöksen mahdollisimman pian maksatushakemuksen saatuaan.

Maksamista haetaan lomakkeella ARA 56e (Maksatushakemus asumisneuvontatoimintaan).  Maksatushakemus liitteineen toimitetaan ARAn kirjaamoon. Avustuspäätökseen on kirjattu päivämäärä, johon mennessä maksatushakemus on toimitettava.

 

Julkaistu 20.8.2020 klo 9.38, päivitetty 24.11.2022 klo 10.31