ARA-kohteen luovuttaminen

Kenelle ARA-kohteen voi luovuttaa?

Rajoitusten alaiset ARA-kohteet (asunnot, vuokratalokiinteistöt, asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet tai vuokrataloyhtiön osakkeet) voidaan luovuttaa kunnalle tai ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle.

 
Luovutuksensaajan nimeämisen edellytykset ovat:

Rajoitusten alaiset ARA-kohteet:

ARA voi nimetä luovutuksensaajan, jos uusi omistaja on sellainen, jolle olisi mahdollista hyväksyä korkotukilaina.
Eli uusi omistaja on ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö taikka kunnan tai yleishyödyllisen yhteisön määräysvallassa oleva yhtiö (tytäryhtiö).

Lisäksi jatkorajoitusajalla olevia aravakohteita koskee:

Jos kohde on jatkorajoitusajalla, luovutuksensaajaksi voidaan nimetä myös uusi omistaja, jonka toimialaan kuuluu vuokra-asuntojen tarjoaminen, mutta joka ei ole ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö tai kunnan yhtiö.

Lisäksi rajoitusten alaisia osakkeita koskee:

Rajoitusten alaiset osakkeet saadaan lisäksi luovuttaa ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, jonka voidaan katsoa vastaavan osakkeiden luovuttajaa.

Kohteen luovutus vaatii ARAn hyväksymisen

ARA-kohteen luovutukselle on haettava ennen luovutusta ARAn hyväksyminen / luovutuksensaajan nimeäminen. Jos ARA-kohde luovutetaan ilman ARAn hyväksymistä, on omistajanvaihdos mitätön. Mitättömällä luovutuksella ei ole oikeudellisia vaikutuksia.

Toimi näin:

  • Hae ARAlta päätöstä luovutuksensaajan nimeämisestä ja luovutuskorvauksen vahvistamisesta
  • Ole tarvittaessa yhteydessä lainan siirrosta lainanmyöntäjään tai Valtiokonttoriin jo ennen vuokratalokiinteistön luovutuksen toteuttamista. Valtiokonttori hallinnoi ARAn myöntämiä aravalainoja sekä ARAn hyväksymien korkotuki- ja takauslainojen valtiontakauksia
  • Luovuta kohde, kun tarvittavat päätökset on saatu ARAlta
  • Toimita luovutuksesta laadittu kauppakirjan jäljennös välittömästi ARAan kaupan toteuttamisen jälkeen.

Korkotukilainan siirto

Luovutuksensaajan on neuvoteltava ennen kohteen luovutusta lainanmyöntäjän kanssa velallisen vaihdoksesta. Korkotukilainan siirrosta päättää lainanmyöntäjä vastuullisen luotonmyönnön periaatteiden mukaisesti. Lainanmyöntäjän on toimitettava velallisen vaihdoksesta Valtiokonttorille sen tarvitsemat asiakirjat. Kohteen luovutusta suunniteltaessa on huomioitava se, että laina tulee siirtää sellaisenaan uudelle velalliselle ja että lainan vakuusasema ei saa heikentyä lainan siirron myötä. Valtiokonttoriin voi olla yhteydessä sähköpostitse: korkotuki (at) valtiokonttori.fi

 

Aravalainan siirto

Asuntorahaston myöntämien aravalainojen siirrosta päättää Valtiokonttori. Valtiokonttoriin on oltava yhteydessä ennen luovutuksen toteuttamista, jos luovutettavaan kohteeseen kohdistuu voimassaolevaa aravalainaa. Valtiokonttori antaa ohjeita siirtyvän aravalainan vakuuteen liittyen sekä tietoa käsittelyä varten tarvittavista asiakirjoista. Tarkempaa tietoa hakemisesta saa Valtiokonttorin kotisivuilta tai sähköpostitse: aravalainat (at) valtiokonttori.fi. Luovutuksen tapahduttua lainan siirtoa haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella.

Valtion täytetakauksella konvertoitujen aravalainojen osalta täytetakauksen siirto uudelle velalliselle edellyttää Valtiokonttorin suostumusta. Täytetakaus pysyy voimassa vain, jos Valtiokonttori hyväksyy uuden lainansaajan. Lainansaajan hyväksymistä haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella ennen luovutuksen toteuttamista.

Kuntien myöntämien aravalainojen siirrosta päättää kunta.

Korkotukilainan takaisinmaksu

Korkotukilainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta on oltava yhteydessä lainanmyöntäjään. Valtiokonttori voi palauttaa sitoumuksen panttikirjojen käytöstä ja luovutuksesta lainanmyöntäjälle aikaisintaan sitten, kun lainan ennenaikaisesta loppuun maksusta on kulunut kolme kuukautta. Menettely perustuu takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 §:ään.

 
Aravalainan takaisinmaksu

Valtiokonttori hallinnoi ARAn myöntämiä aravalainoja sekä lainojen vakuuksia niiden elinkaaren ajan. Loppulaskua voi pyytää sähköpostitse: luottopalvelu (at) valtiokonttori.fi. Pyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin, kolmisen viikkoa ennen haluttua eräpäivää. Kun aravalaina maksetaan ennenaikaisesti, Valtiokonttori palauttaa vakuudet kolmen kuukauden kuluttua maksupäivästä. Pyynnön vakuuksien palauttamisesta voi lähettää sähköpostitse: aravalainat (at) valtiokonttori.fi.

Arava- ja korkotukilainoitetut kohteet:

  1. Täytä lomake ARA 5b

  2. Lähetä lomake allekirjoitettuna ja tarvittavilla liitteillä varustettuna ARAn kirjaamoon:

Postitse:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11A / PL 30
15141 Lahti

Sähköpostilla:
kirjaamo.ara (at) ara.fi

Lomake ARA 5b

Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (arava- ja korkotukilainakohteet)

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksymistä siihen, voidaanko arava- tai korkotukilainoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen). Lue lisää

Julkaistu 18.3.2020 klo 10.02, päivitetty 17.8.2020 klo 10.18