Asuminen Suomessa

Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankin Asuminen Suomessa -osio sisältää linkkejä oppaisiin, nettisivustoille ja videoihin, jotka antavat perustietoa liittyen asumiseen Suomessa. Useita kieliä -otsikon alle on kerätty materiaalit, jotka ovat joko englanniksi tai niistä on useampi kieliversio. Suomenkieliset materiaalit löytyvät sivun loppupuolelta. Videot ovat oman otsikkonsa alla.

Useita kieliä

 

Nettisivut

Infopankki: Asuminen (12 kieltä)

Infopankissa on runsaasti tietoa Suomessa asumisesta ja elämisestä yleensä. Asumisen-osiossa käsitellään mm. erilaisia asumismuotoja, asunnottomuutta, asumistukea ja asukkaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Muita aiheita ovat esimerkiksi Suomessa työskentely ja yrittäminen, koulutus, terveys ja ongelmatilanteet. Tieto on saatavilla 12 eri kielellä.

 
 
Nettisivut

Maahanmuuttovirasto: Moving to Finland (9 kieltä)

Moving to Finland -sivusto sisältää perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja arjesta, sekä suomen kielen perussanastoa. Sivusto on tarkoitettu erityisesti Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille. Sivustosta on 9 eri kieliversiota.

 

 

Nettisivut

Nuorisoasuntoliitto (NAL): Asumisen ABC (suomi & englanti)

Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC ohjeistaa asunnon etsimisessä, vuokrasopimuksen tekemisessä, muutossa omaan kotiin, oman kodin ylläpidossa ja oman talouden hallinnassa. Sivut ovat suomeksi ja englanniksi.

 

 

Opas

Nuorisoasuntoliitto (NAL): Omaan kotiin -opas (selkosuomi, englanti, arabia)

Nuorisoasuntoliiton asumisopas itsenäistyvälle nuorelle. Opas sisältää tietoa mm. asumisesta, vuokra-asunnon hankkimisesta ja ensiasunnon ostamisesta. Lisäksi oppaassa on käteviä vinkkejä esimerkiksi oman kodin ylläpitoon. Oppaasta on selkeä suomen-, englannin- ja arabiankielinen versio.

 


 
Opas tai ohje

PKS & Kierrätyskeskus: Vinkkejä asumiseen -opas (6 kieltä)

Ytimekäs, värikäs ja havainnollinen asumisopas sisältää neuvoja sopuisaan asumiseen naapureiden kanssa, kodin kunnossapitoon sekä rahan ja ympäristön säästämiseen. Oppaan toteuttamisessa ovat olleet mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Oppaasta on 6 kieliversiota (selkosuomi + 5 muuta).

 


 
Opas tai ohje

Työ- ja elinkeinoministeriön Perustietoa Suomesta -opas (12 kieltä)

Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa antamaan maahanmuuttajalle tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Perustietoa Suomesta -opas on tietopaketti, joka käsittelee kompaktisti olennaisimmat Suomessa asumiseen liittyvät asiat. Opas sisältää tietoa mm. asunnon etsimisestä ja asunnon huollosta, työn hakemisesta, opiskelusta, terveydenhuollosta ja suomalaisesta arjesta. Opas saatavilla 12 eri kielellä.

 


 

Nettisivut

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma: sosiaalialan sanasto (7 kieltä)

Sosiaalialan sanastossa selitetään tärkeimpien suomenkielisten sosiaalialan sanojen ja termien merkitys. Tukikeskus Hilman nettisivuilta löytyy mm. myös Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas.

Opas saatavilla 12 eri kielellä.

 


 

Nettisivut

Info-Lango: Monikielinen etäneuvontapalvelu (14 kieltä)

Maahanmuuttajille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta omalla tai tutulla kielellä. Neu­von­taa an­ne­taan pu­he­li­mit­se ja Sky­pen avul­la. Pal­ve­lus­ta saa opas­tus­ta esi­mer­kik­si asu­mi­seen, työ­e­lä­mään, kou­lu­tuk­seen, va­paa-ajan viet­toon sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Asi­a­kas voi soit­taa suo­raan neu­vo­jal­le palvelun ajalla tai va­ra­ta soittoajan nettisivuilta. Sivuilta löytyy tietoa palvelusta ja opastusvideo kaikilla kielellä.

Neu­von­taa an­ne­taan 14 eri kie­lel­lä.

Info-Lango on Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (ESR) kehitetty valtakunnallinen palvelu.

Videot

Videomateriaalia
  • Suomi taskussa (suomi + 3 eri kieltä):
    Lyhyiden videoiden avulla maahanmuuttajat pystyvät opettelemaan eri tilanteissa toimimista ja tilanteeseen sopivia suomenkielisiä sanoja ja lauseita. Tukikielinä videoissa on arabia, dari ja englanti.
     
  • Socca: Opastusta asumiseen
    Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilla on asumiseen liittyviä videotietoiskuja. Videoissa opetellaan esimerkiksi käyttämään tavallisen suomalaisen kodin sähkölaitteita. Suomen kielellä selostetut videot on tehty ymmärrettäväksi myös ilman kieltä. Sivulla on myös ohjaajan opas, jonka avulla ohjaaja ja asukas voivat käydä läpi videoista opittuja asioita.

 

Suomeksi

 

Nettisivut

Kotouttaminen.fi

Sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia ja pakolaisia kohtaaville. Sivustoa ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Sivuilla mm. Pakolaisten vastaanoton tietopaketti kunnille.

 
Julkaistu 9.3.2018 klo 13.57, päivitetty 22.8.2018 klo 9.42