#kotimatkalla

Asuntoja ja asuntoverkostojen asuntoja kartalla

Oma koti – mahdottomuus?

Oma yksilöllinen koti ei ole kaikille itsestäänselvyys. Moni erityistä tukea tarvitseva nuori asuu ryhmäkodissa tai asumisyksikössä, vaikka pärjäisi riittävän tuen turvin omillaan. Vuosina 2017–2019 ARA rahoittaa ja on yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa mukana toteuttamassa #kotimatkalla-hanketta, jossa kehitetään erityistä tukea tarvitseville nuorille monipuolisia asumis- ja palveluratkaisuja, jotta heidän matkansa kohti omaa kotia ja itsenäisempää elämää voi alkaa.

#kotimatkalla on kumppanuushanke

ARAn ja Kehitysvammaliiton lisäksi hankkeessa ovat mukana FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl), Autismi- ja Aspergerliitto, Nuorisoasuntoliitto ry, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke toteutetaan pilottikuntatyönä. Ensimmäiset pilottikunnat ovat Kouvola, Mikkeli ja Parainen. Vuonna 2018 pilottikuntien määrä lisääntyy kolmella.

Nuorten elämäntilanteen arviointiin mallia Skotlannista

Pilottikunnista otetaan mukaan 18-29-vuotiaita erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Nuorten nykyistä elämäntilannetta ja tulevaisuuden tarpeita ja toiveita kartoitetaan nuorten läheisten, kunnissa koulutettavien lähityöntekijöiden sekä muiden sidosryhmien voimin. Nuorten asumisen nykytilaa ja siinä tapahtuvaa muutosta arvioidaan mm. Skotlannissa kehitettyjen työvälineiden avulla.

Asuntoverkostoilla tuki omaan kotiin

#kotimatkalla-muutoshanke pyrkii vaikuttamaan nuorten elämään ja antamaan heille suuremman vapauden ja vastuun omasta asumisestaan. Hankkeen peruslähtökohtana on YK:n vammaissopimuksen artikla 19, jonka mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat.

Hankkeessa luodaan uudenlaisia asumisen ja palveluiden verkostoja, joiden ansiosta nuoret voivat asua tavallisissa asunnoissa omillaan ja saada tarvitsemansa tuen ja avun omaan kotiin. Hankkeessa halutaan nostaa esille, että yksilölliset asumisratkaisut eivät suinkaan ole kalliimpia kuin keskitetyt asumisratkaisut. Ryhmämuotoisissa asumisyksiköissä asukkaan saama tuki on toisinaan liian suurta tarpeeseen nähden.Kun luovutaan liian raskaasti tuetusta asumisesta, säästyy resursseja, jotka voidaan hyödyntää yksilöllisen asumisratkaisun toteuttamiseen.

Asuntoverkosto

 

 
Yhteistyössä
Kehitysvammaliiton logo
Kouvolan logo
Essoten logo
Paraisten logo
FDUVn logo
Mikkelin logo
Autismi- ja aspergerliiton logo Ympäristöministeriön logo
Nuorisoasuntoliiton logo
Sosiaali- ja terveysministeriön logo

 

Julkaistu 30.8.2017 klo 13.03, päivitetty 14.5.2018 klo 10.37