Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankki

Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankkiin on koottu eri tahojen tuottamaa materiaalia (mm. linkkejä nettisivuille, videoihin, oppaisiin), joiden avulla voidaan edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja auttaa Suomessa asumiseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Materiaalipankki on ensisijaisesti tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville, jotka haluavat löytää maahanmuuttajien Suomessa asumista tukevaa tietoa yhdestä paikasta.

Materiaalit on jaoteltu materiaalipankkiin teemoittain. Teemat ovat: asuminen Suomessa, järjestyssäännöt ja naapuruus, kierrätys, kodin kunnossapito, paloturvallisuus, raha sekä vuokralaisuus. Teemat näkyvät vasemman puoleisessa pystyvalikossa. Mobiilissa materiaalipankin navigaatioon pääsee klikkaamalla sivun alussa olevaa vaakaviivoitettua vihreää neliötä.

Teemojen sisällä materiaalit on niiden määrästä riippuen jaoteltu kolmen otsikon alle:

  • useita kieliä (materiaalit, joista löytyy useampi kieliversio)
  • suomeksi (materiaalit, jotka ovat vain suomeksi)
  • videot (opetusvideot, tietoiskut ja havainnollistavat videot).

Linkkien yhteyteen on laitettu kuvake, joka kertoo, minkä tyyppisestä materiaalista on kyse.

 

Kuvakkeiden selitykset


Nettisivut

 

Nettisivu, sivusto tai materiaalipankki

Videomateriaalia

 

Videomateriaalia

Opas

 

Opas

Esite, ohje tai tutkimus

 

Esite, ohje tai prosessikaavio

Tuki- tai kaveritoiminta

 

Tuki- tai verkostotoiminta

Peli, testi tai sovellus

 

Peli, testi tai sovellus

Työkalu

 

Työkalu tai sovellus ammattilaisen työn tai maahanmuuttajan oman oppimisen tueksi

 


Julkaistu 9.3.2018 klo 13.58, päivitetty 11.4.2018 klo 14.40